leerkrachtcursussen

Fonemisch bewustzijn (voorheen ZLKLS Kleutertijd)

Doorgaande leerlijn

Deze middag of ochtend is bedoeld om kennis te maken met wat er in de kleutertijd voor het fonemisch bewustzijn zou kunnen worden aangeboden. En hoe dat het beste kan gebeuren, uitgaande van de principes waarin in de kleutertijd wordt geleerd, via nabootsing, herhaling en ritme. We bespreken met elkaar wat hiervan past binnen onze aanpak op de vrijescholen in de kleuterbouw en wat misschien in de eerste klas. En voor welke kinderen. We bespreken standaard aanbod van het fonemisch bewustzijn en aanbod voor risico kinderen.

Het gaat in deze bijeenkomst om het borgen van de doorgaande leerlijn taal. Drie adviezen vanuit de aanpak zlkls voor het laatste halfjaar kleutertijd worden met elkaar besproken.

Werkwijze
- instructie auditieve analyse
- instructie auditieve synthese
- instructie gezichtspunten rondom letterkennis
- vragen van deelnemers.
Voor deze cursus gelden geen zelfstudie-uren.

Deze cursus is voor 2017/2018 gevalideerd voor 3 RU door:
 
Gerelateerd aanbod
- ZLKLS op maat
- ZLKLS Basis Klankzuiver cursus (klas 1)
- ZLKLS Basis Niet Klankzuiver cursus (klas 1)
- ZLKLS Voortgezet cursus (klas 2-6)

Materiaal: 
Locatie: 
BVS-schooladvies, Utrecht, Vondellaan
Kosten: 
€ 99,- per persoon - 1 ochtend