leerkrachtcursussen

Netwerk Intern Begeleiders

Deze bijeenkomst is bedoeld om tot een onderlinge uitwisseling te komen voor interne begeleiders op vrijescholen. Tijdens deze bijeenkomst ïnventariseren we welke vragen er leven, welke we al direct met elkaar kunnen beantwoorden en welke vragen er nog blijven liggen. Afhankelijk van de behoefte kan hierna een vervolg plaatsvinden in de vorm van een aantal intervisiebijeenkomsten.

Onderwerpen die een plek kunnen hebben:
- het uitbreiden/versterken van je begeleidingsvaardigheden,
- het uitbreiden/ vergroten van je kennis op het gebied van de vrijeschoolpedagogiek en relevante onderdelen van de heilpedagogie,
- reflectie op de invulling van de functie van IB-er,
- het ontwikkelen van een visie op je eigen functie binnen de school waar je werkt.

Materiaal: 

Geen bijkomende materiaalkosten.

Specificaties: 
Vanaf 6 deelnemers
Datum en tijd: 
vrijdag, 14 september, 2018 - 10:00 tot 15:00
Locatie: 
BVS schooladvies, Utrecht, Vondellaan 18
Kosten: 
€199,- per persoon - 1 dag

Cursus aanmeldformulier