leerkrachtcursussen

Netwerk Rekenspecialisten

Het netwerk is bedoeld om leerkrachten en/of rekenspecialisten/rekencoördinatoren bij elkaar te brengen. De afgevaardigde van uw school wordt/is de vraagbaak in de school op het gebied van reken-wiskunde onderwijs en bewaakt de identiteit van het vrijeschoolonderwijs op dit gebied.

Het rekenonderwijs blijft aan verandering onderhevig. De oorzaak van deze veranderingen zijn de toenemende druk vanuit de inspectie, de veranderende visie op rekenen en rekenonderwijs en de schat aan mogelijkheden die ontwikkeld worden. Het is van belang dat er binnen de school een coördinator/specialist is die op de hoogte is van de veranderingen en mogelijkheden. Daarnaast heeft deze specialist kennis nodig om verdieping te brengen in de visie op het rekenonderwijs.

BVS-schooladvies heeft veel ervaring opgedaan met netwerken voor rekenspecialisten, deelnemers zien het als een waardevolle aanvulling.

Klik hier voor meer informatie. Normaal is de contacttijd van 3 dagdelen à 3 uur verdeeld over 3 bijeenkomsten, maar 1 netwerkgroep is verdeeld over 5 bijeenkomsten. De studielast is daarmee gelijk, maar de verdeling in de tijd is iets anders.

Zelfstudie:
- literatuurstudie (3 uur)
- observaties en analyse van lessen in de eigen school (4,5 uur)
- gesprek met schoolleider: jaarplan, speerpunten en doelen m.b.t. rekenonderwijs in de school (1,5 uur).

2017/2018:
Groep Gouda: 3 november 2017, 2 februari 2018 en 1 juni 2018.
Groep Amsterdam: 15 september 2017, 19 januari 2018 en 18 mei 2018.

Deze cursus is voor 017/2018 gevalideerd voor 18 RU door

Materiaal: 

Voorafgaand aan elke bijeenkomst ontvangen de deelnemers een agenda.

AANMELDEN

Specificaties: 
Het minimum aantal deelnemers is 8.
Datum en tijd: 
vrijdag, 15 september, 2017 - 13:30 tot 16:30
vrijdag, 19 januari, 2018 - 13:30 tot 16:30
vrijdag, 18 mei, 2018 - 13:30 tot 16:30
vrijdag, 3 november, 2017 - 13:30 tot 16:30
vrijdag, 2 februari, 2018 - 13:30 tot 16:30
vrijdag, 1 juni, 2018 - 13:30 tot 16:30
Locatie: 
Vrijeschool Ridderslag, Gouda, Riddar van Catsweg 256a (3/11, 2/2 en 1/6), GGS 1, Amsterdam, Hygieiaplein 47 (15/9, 19/1 en 18/5).
Kosten: 
€ 297,- per persoon - 3 middagen.