leerkrachtcursussen

Netwerk Spelspecialisten

Het netwerk is bedoeld om (kleuter) leerkrachten en/of spelspecialisten  bij elkaar te brengen. De afgevaardigde van uw school wordt/is de vraagbaak in de school op het gebied van spel en spelen en bewaakt de identiteit van het vrijeschoolonderwijs op dit gebied.

Spel is uitgangspunt van het vrijeschoolkleuteronderwijs. Ook in de onderbouw  willen kinderen nog spelen of spelenderwijs zich vaardigheden eigen maken.

Spel en spelen staan in onze samenleving onder druk: er is buiten weinig ruimte om vrij te spelen, de waarde van het vrijespel wordt over het algemeen onderschat.

Voor scholen kan het wenselijk zijn een spelspecialist te hebben die de  waarde van spel en spelen in de gehele school, inclusief het plein, ‘bewaakt’  en borgt. Spel en spelen kunnen hierdoor bewuster ingezet worden voor alle  kinderen van 4-12 jaar. Het is van belang dat er binnen een school een coördinator/specialist is die op de hoogte is van ontwikkelingen op gebied van spel en  spelen. Iemand die  de visie van de school kan borgen op gebied van spel en spelen en de materialen, middelen en ruimten die hiervoor nodig zijn.

Naar aanleiding van de cursussen ‘Spelbegeleiding’  die in het hele land gegeven worden/zijn, wordt dit  Netwerk Spelspecialisten opgezet.

Bijeenkomst 1: spelontwikkeling, vormen en spel, Inrichting
Bijeenkomst 2: coöperatieve spelen in de school
Bijeenkomst 3: buitenspel, spel van jongens en meisjes
Bijeenkomst 4: spelbeleidplan schrijven, spelcoördinator in de school
Bijeenkomst 5: spel van kinderen uit andere culturen, spel en passend onderwijs.

Materiaal: 

Voorafgaand aan elke bijeenkomst ontvangen de deelnemers een agenda. Andere materialen worden tijdens de cursus uitgereikt.

AANMELDEN

Deze cursus is voor 2017/2018 gevalideerd voor 17 RU door

 

Datum en tijd: 
woensdag, 20 september, 2017 - 13:30 tot 17:00
donderdag, 16 november, 2017 - 13:30 tot 17:00
woensdag, 10 januari, 2018 - 13:30 tot 17:00
woensdag, 9 mei, 2018 - 13:30 tot 17:00
woensdag, 19 september, 2018 - 13:30 tot 17:00
Locatie: 
BVS Schooladvies, Utrecht, Vondellaan 18
Kosten: 
€495,- per persoon, 5 middagen (Utrecht)