De vrijekleuterklas

Intern begeleiders en schoolleiders die niet of weinig bekend zijn met het vrijeschool (kleuter-) onderwijs geven regelmatig aan behoefte te hebben aan een informatiebijeenkomst waarin essenties van de vrijekleuterklas worden uitgelegd, zoals het ‘vrijekleuterklas jargon’ en de specifieke waarden van de vrijekleuterklas. BVS organiseert nu een cursus van twee middagen die aan deze behoefte voldoet.

Werkwijze
Tijdens de cursus behandelt BVS de volgende vragen:
- Wat zijn essenties van een vrijekleuterklas?
- Waaruit kan het aanbod in een vrijekleuterklas bestaan?
- Hoe verhoudt zich dit tot de verwachtingen van de overheid?
- Wat is het ‘goud’van vrijekleuterklassen, wat zijn eventuele aannames of dogma’s?
- Wat is de betekenis van woorden als ‘omhullen’, etherlichaam en etherstroom, uit laten rijpen, niet bewustmakend werken, cognitief aanspreken,nabootsing, lichaamsgerichte zintuigen en ‘, ochtendspel, vrijespel.
- Inbreng vanuit de intern begeleiders en schoolleiders zelf.

De werkvormen tijdens deze middagen betreffen onder meer achtergrondinformatie over vrijekleuterklassen, gesprek en verwerkingsvormen.

Tussen beide studiemiddagen gaan de deelnemers op hun eigen school in gesprek met de kleuterleerkracht(en), op zoek naar een gemeenschappelijke taal. Deelnemers ‘onderzoeken’ de inhoud van de cursusmiddagen in de eigen school.

Zelfstudie
Literatuurstudie (3 uur).

Specificaties: 
Let op! Tweedaagse cursus
Locatie: 
BVS schooladvies, Utrecht.
Kosten: 
€198,- per persoon - 2 middagen