Volglijn voor kleuterleerkrachten

Meer grip op Volglijn

In deze cursus van twee dagdelen krijg je inzicht en vaardigheden in het werken met het leer- en ontwikkel-volgsysteem voor vrije scholen, Volglijn. De komende tijd zullen er in Volglijn enkele aanpassingen worden doorgevoerd die het gebruiksvriendelijker zullen maken. Daarnaast wordt er een toepassing ontwikkeld om voor de onderbouw een getuigschrift uit Volglijn te kunnen halen.

Er is een cursus specifiek voor de kleuterleerkrachten en een cursus voor onderbouwleerkrachten, IB’ers en schoolleiders. Ook voor kerngebruikers van Volglijn is deze cursus een opfrissing. In deze cursus zullen we zoveel mogelijk toepassingen in Volglijn aan bod laten komen toegesneden op de behoefte van de deelnemer(s).

Deze cursus is voor 2017/2018 gevalideerd voor 7 RU door.

Gerelateerd aanbod
- Volglijn voor onderbouw/IB/leiding - cursus
- Volglijn implementatie (maatwerk)
- Volglijn scan (maatwerk)
- Volglijn, leerlingvolgsysteem voor vrijescholen (webbased product)

Materiaal: 

Zo mogelijk een eigen laptop mee.

AANMELDEN

Specificaties: 
De cursus bestaat uit twee bijeenkomsten van een dagdeel
Datum en tijd: 
maandag, 7 mei, 2018 - 09:30 tot 13:00
dinsdag, 22 mei, 2018 - 09:30 tot 13:00
Locatie: 
BVS schooladvies, Utrecht, Vondellaan 18
Kosten: 
€198,- per persoon - 2 dagdelen