leerkrachtcursussen

Van luisteren naar fonemisch bewustzijn

Nabootsing, Ritme en herhaling
Linguïste Van der Pol (2010 (1)) ontdekte in haar promotieonderzoek dat niet letterkennis, maar literaire beleving bijdraagt aan het latere proces van leren lezen. Literaire beleving zorgt voor leesplezier en dat vormt de basis om ook zelf aan het leesproces te willen deelnemen. Het is belangrijk dat kinderen leren luisteren naar spannende verhalen. Hierdoor leren ze beseffen dat verhalen verzonnen zijn en verwerven ze inzicht in de structuur van verhalen. Woordenschatontwikkeling vindt impliciet plaats. Interactie over het verhaal vindt achteraf met de kinderen plaats, niet tijdens het voorlezen zelf (Goorhuis-Brouwer, 2011 (2)).

Werkwijze
Tijdens deze dag komen de volgende onderwerpen aan bod:
- ‘Wakker worden voor luisteren’; het fonologisch bewustzijn: luisteren, het beleven van zinnen en woorden, rijmen en het beleven van klankgroepen.
- ‘Kleinste klankeenheden leren onderscheiden’; het fonemisch bewustzijn: isoleren van klanken, auditieve synthese, auditieve analyse, manipuleren van klanken.
- ‘Gevoelig worden voor letters’; Letterkennis: letters herkennen, letters benoemen, letters in woorden en schrijven. Aansluitend bij de visie de antroposofische kinderopvang en het leerplan van de vrijescholen.
- Cursisten maken zelf materiaal voor in de eigen groep of klas.

1. Pol, van der, C. (2010), Prentenboek lezen als literatuur. Stichting Lezen.
2. Goorhuis-Brouwer, S. (2011), Alles op zijn tijd. Uitgeverij SWP.

Deze cursus is voor 2017/2018 gevalideerd voor 5 RU door

Materiaal: 

Reader ‘Van luisteren naar fonemisch bewustzijn’, BVS-schooladvies.
Versjes, liedjes, boeken, gewoonten uit de eigen groep of klas.

AANMELDEN

Locatie: 
BVS schooladvies, Utrecht, Vondellaan
Kosten: 
€189,- per persoon - 1 dag