Speelplezier Antroversie: VVE-certificering pedagogisch medewerker

We krijgen veel vragen voor het opleiden van pedagogisch medewerkers (pm’ers) in kleine peuterspeelzalen, kinderdagverblijven of BSO-instellingen. Omdat het een uitgebreid traject is met een 10-tal cursusdagen en een eis tot coaching-on-the-job deden we dit steeds in de instelling zelf. Die opzet is niet geschikt voor kleine organisaties. Daarom bieden we deze cursus aan, waarbij individuele pm’ers zich kunnen inschrijven, en die onderdeel uitmaakt van het certificeringstraject van uw organisatie. U kunt daarnaast de spelbegeleider opgeven voor de cursus Speelplezier Antroversie: VVE-certificering spelbegeleider.

Voor de certificering van de gehele organisatie gelden de volgende voorwaarden:
- Alle medewerkers dienen gecertificeerd opgeleid te zijn.
- Er is in de organisatie een opgeleide spelbegeleider die beschikt over het certificaat Spelbegeleider van BVS, te behalen met de cursus Speelplezier Antroversie VVE certificering spelbegeleider.
- de spelbegeleider neemt de coaching van de pm’ers voor haar rekening en zorgt voor het continu laten opleiden van de nieuwe pm’ers bij BVS: open cursus of incompany/maatwerk.
- De gecertificeerde spelbegeleiders volgen jaarlijks twee trainingsdagen als onderhoud van de certificering.
- De organisatie heeft de map Speelplezier Antroversie voor elke vestiging/locatie aangeschaft.
- De organisatie heeft het Kindvolgsysteem van BVS aangeschaft.
- De organisatie heeft akkoord van de GGD voor VVE-certificering.

Het is de verantwoordelijkheid van de organisatie om te zorgen voor een gecertificeerde spelbegeleider.

Werkwijze
Er zijn 10 cursusdagen waarop gewerkt wordt. Elke cursusdag wordt een aantal onderwerpen behandeld en in de middag wordt er gecoacht en geoefend:
Dag 1: Introductie van het atelier, inrichting van het klasje, dag/ ochtend ritme, wat is VVE.
Dag 2: Woordenschat didactiek, ochtendspel, lopen, spreken, denken,
Dag 3: Nabootsspel, bewegingsspel, onderste 4 zintuigen.
Dag 4: Ontwikkelingsfasen van het spel, pedagogische constitutiebeelden.
Dag 5: Sociaal-emotionele ontwikkeling, kind-volgend spelen
Dag 6: Vingerspelletjes, het schrijven van een ritme versje, het schrijven van een klein verhaaltje.
Les 7: Interactief voorlezen (welk boekje voor welke leeftijd), het uitspelen van een boek.
Les 8: Het kind-volg-systeem en overdracht basisschool.
Les 9: Ouderparticipatie en betrokkenheid.
Les 10: Het schrijven van een beeld van het kind, overzicht en herhaling van alle onderwerpen.

Gerelateerd aanbod
- Speelplezier Antroversie informatiemiddag
- Speelplezier Antroversie light: losse modules - open cursussen
- Speelplezier Antroversie light: losse modules - incompany/maatwerk
- Speelplezier Antroversie: VVE-certificering spelbegeleider - cursus
- Speelplezier Antroversie - volledig traject op maat - incomapny/maatwerk
- Speelplezier Antroversie - map met katernen.

Materiaal: 

- Map Speelplezier Antroversie: per locatie/vestiging met 1 map aanwezig zijn (niet in cursusprijs inbegrepen).
- Map Kindvolgsysteem (niet in cursusprijs inbegrepen).
- Spelenderwijs voorschoolse educatie (in cursusprijs inbegrepen).

AANMELDEN

Specificaties: 
Minimaal 12 deelnemers
Datum en tijd: 
zaterdag, 16 december, 2017 - 10:00 tot 16:30
zaterdag, 10 februari, 2018 - 10:00 tot 16:30
zaterdag, 7 april, 2018 - 10:00 tot 16:30
zaterdag, 12 mei, 2018 - 10:00 tot 16:30
zaterdag, 8 september, 2018 - 10:00 tot 16:30
zaterdag, 6 oktober, 2018 - 10:00 tot 16:30
zaterdag, 10 november, 2018 - 10:00 tot 16:30
zaterdag, 8 december, 2018 - 10:00 tot 16:30
vrijdag, 18 januari, 2019 - 10:00 tot 16:30
Locatie: 
BVS schooladvies, Utrecht, Vondellaan 18
Kosten: 
€792,- per persoon - 10 dagen. €396,- per persoon per jaar - 5 dagen.