Beschikbaarheid adviseurs

Wij zijn dagelijks bereikbaar voor vragen over het opstarten van de basisscholen en afstandsonderwijs. Hiervoor kun je terecht bij Marieke van der Ree op (06) - 28 44 98 88.

We bieden de volgende dienstverlening aan:

- Advies en ondersteuning leerkrachten bij het verzorgen van afstandsonderwijs en opnieuw opstarten.
- Technische ondersteuning bij het inrichten van afstandsonderwijs .
- Psychologische ondersteuning voor ouders bij het begeleiden van hun kinderen (scholen kunnen ouders hierop attenderen).

Expert onderwijs op afstand
Onze expert Mathilde van Arkel weet alles van onderwijs op afstand. Ze kan:
- leerkrachten begeleiden bij het inrichten van een digitale leeromgeving.
- zelf een digitale leelomgeving inrichten voor de leerkrachten.
Mathilde is bereikbaar op mathilde@contentleren.nl

Ouders
Naast het ondersteunen van leerkrachten, ondersteunen we ook ouders bij het plannen van activiteiten en het verzorgen van een gezond dagritme. Afstandsonderwijs vraagt veel van een gezin. Ouders en leerlingen moeten zich in een nieuwe situatie voegen en nemen deels de taken van leerkrachten over. Dit vraagt veel van hen en van hun kinderen. Wij ondersteunen naast leerkrachten ook ouders. Wanneer het welbevinden van het gezin en de leerontwikkeling van kinderen onder druk komen te staan, is het mogelijk om een psychologisch consult aan te vragen. Binnen 24 uur wordt de ouder door een schoolpsycholoog teruggebeld. Als het nodig blijkt, behoort een video-call tot de mogelijkheden.

We zijn ook dienstbaar aan de alliantie afstandsonderwijs die onze branchevereniging EDventure met een aantal onderwijsgerelateerde organisaties is gestart. Meer informatie over deze alliantie en andere alliantiepartners vindt u op www.alliantieafstandsonderwijs.nl