Conferentie 2020

Conferentie 2020 - thema nog te bepalen.

 

 

Hieronder informatie over de conferentie van 5 april 2019:

Conferentie 2019 - Verbeeldingskracht!

Een voorwaarde om vrij en zelfstandig te kunnen denken
 

Een gezonde verbeeldingskracht geeft aanzet tot creativiteit, initiatieven nemen, relativeringsvermogen, ontwikkeling. De kracht van verbeelding, beelden als taal van de ziel, vormen een/de rode draad door de vrijeschool. Deze ‘draad’ is de vertelstof die door alle schooljaren heen verteld wordt en aansluit bij de ontwikkelingsfase van kinderen. De verhalen verbinden en spreken tot de verbeelding.

Het zijn niet alleen deze verhalen die mogelijk maken dat kinderen zich de dingen kunnen voorstellen. Ook bij rekenvraagstukken, het schrijven van teksten, economische aardrijkskunde of het doen van een spel bij gym, is verbeeldingskracht nodig. Het brede aanbod op de vrijeschool geeft veel mogelijkheden om verbeelding te ontwikkelen. In de kleuterklassen staat fantasie en spel centraal: hiermee maken kleuters zich de wereld om zich heen eigen en bouwen aan een gezond fysiek lichaam. Kinderen in de onderbouw kunnen zich zaken voorstellen en maken eigen beelden. Er ontstaat een ruimte waarbinnen zij tot nieuwe gedachten kunnen komen. Hiermee is verbeeldingskracht een voorwaarde om vrij en zelfstandig te kunnen denken.

In de lezing ontmoet onderwijsexpert Annechien Wijnbergh wetenschapsjournalist Mark Mieras. Samen nemen zij je mee in een zoektocht naar de rol van verbeelding en creativiteit in het hart van goed onderwijs. Wat is het verband met leren, met zelfvertrouwen, flexibiliteit en veerkracht? En wat kan je hiermee doen in je klas?

Annechien Wijnberg (1962) is onderwijsadviseur bij BVS schooladvies. Zij houdt zich vooral bezig met het ondersteunen en inspireren van leraren op vrijescholen. Ze bemoedigt mensen in het durven ontwerpen van eigen lessen; van het leren vertellen van verhalen tot het ontwerpen van taalperiodes en begrijpen hoe de leerlijnen daaarin verweven kunnen worden. Zelf is ze jarenlang juf geweest.

Mark Mieras (1962) is wetenschapsjournalist maar vooral bekend als auteur. Zijn boeken geven een onthullend en tegelijk heel herkenbaar beeld van ons bewegelijke hersenen. Mieras studeerde cum laude af in theoretische natuurkunde en is een veel gevraagd spreker. Al jaren is hij een warm pleitbezorger van op hersenonderzoek geïnspireerd onderwijs en van kunsteducatie als basis in het onderwijs.

Aansluitend worden Workshops 2019 gegeven om dieper in te gaan op het thema vanuit verschillende invalshoeken.

Printversie uitnodiging conferentie
Webversie uitnodiging conferentie

Datum 5 april 2019 
Tijd 9.30-16.30 uur
Locatie Vrijeschool Michaël te Bussum, Esther de Boer van Rijklaan 24.

Programma
​09:30-10:00       Inloop en aanmelden
10:00-10:10       Welkom
10:10-10:30       Euritmie
10:30-11:25       Duolezing Mark Mieras en Annechien Wijnbergh
11:25-11:35       Thee/koffie
11:30-12:15       Atelier Verbeeldingskracht!
12:15-13:15       Lunch
13:15-15:15       Workshop
15:15-15:30       Thee/koffie
15:30-16:00       Cabaretière Dorine Wiersma
16:00-               Afsluiting met borrel

Doelgroep
Onderbouwleerkrachten, kleuterleerkrachten, vakleerkrachten, intern begeleiders, schoolleiders, directeuren, onderwijs-/klassenassistenten.

Meer informatie
Gerben Deenen M: 06 21 84 46 94 of E: g.deenen@bvs-schooladvies.nl
Lisette Stoop M: 06 14 14 13 93 of E: l.stoop@bvs-schooladvies.nl

​Prijs
€ 97,50 per persoon, voor studenten € 48,75
U kunt zich nu alvast aanmelden voor de conferentie via onderstaand formulier. Het workshopprogramma is nog niet bekend.

Lerarenregister
Deze conferentie is voor 5 RU gevalideerd door


Schoolleidersregister
Dit aanbod is aangemerkt als bron voor informeel leren door het Schoolleidersregister PO. Dit houdt in dat het gedeeltelijk aansluit bij één of meerdere professionaliseringsthema’s en onderdeel kan uitmaken van uw ontwikkeling via informeel leren.

WORKSHOPS
Informatie over de workshops: Workshops 2019. Je geeft je voor één workshop op.

 

 
1 Start 2 Complete
U kunt een keuze maken uit bovenstaande workshops.
Toestemming

Bij BVS-schooladvies staat kwaliteit en professionaliteit van dienstverlening hoog in het vaandel. Een belangrijk onderdeel van deze kwaliteit vormt een zorgvuldige verwerking van (persoons)gegevens van (potentiële) opdrachtgevers en deelnemers en een zorgvuldige omgang met hun (persoons)gegevens, conform de AVG.

De (persoons)gegevens die u op onze website invult voor één of meerdere van onze diensten worden door BVS-schooladvies zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Deze gegevens worden opgenomen in ons klantenbestand. Uw gegevens worden gebruikt voor de uitvoering van de door u aangevraagde dienst en communicatie daarover met u, ter beantwoording van uw vraag en/of voor het voldoen aan een offerteverzoek en communicatie daarover met u. Deze gegevens worden nooit aan derden doorgegeven, tenzij dat expliciet is aangegeven.

Daarnaast kunnen uw gegevens gebruikt worden om u per mail op de hoogte te houden van interessante informatie en/of het doen van aanbiedingen. Indien u geen informatie en/of aanbiedingen wilt ontvangen, kunt u dat op de online formulieren voor het aanvragen van diensten aangeven of daarna via admin@bvs-schooladvies.nl.

BVS-schooladvies houdt zich bij het verwerken van (persoons)gegevens aan de geldende wet- en regelgeving. Hoe wij dat doen kunt lezen in ons ‘Reglement verwerking van persoonsgegevens’.