Kinderbespreking in de vrijeschool, A. van der Meij, 2004