Start- naar basisbekwaam

Kinderen leren lezen klas 2, 3, 4

Kinderen leren lezen als ze enthousiast en gemotiveerd zijn voor de teksten. Daarom hebben Ineke van Gelder en Annechien Wijnbergh in 2016 vijfenzeventig nieuwe leesbladen voor tweede helft klas 1, klas 2 en 3 gemaakt. Op de eerste pagina steeds woordrijtjes van de categorie van het leesblad, op de achterzijde steeds een verhaal of tekst waarin deze woorden terugkomen. De inhoud is afgestemd op de vertelstof en periodes in die klassen. Naast materiaal voor het technisch lezen, zijn met deze leesbladen ook schrijfopdrachten te maken. De leesteksten dienen in dat geval als voorbeeld tekst.

Coaching: leerlingen begeleiden naar zelfstandigheid

Steeds meer wordt er ook in het voortgezet vrijeschoolonderwijs gekozen voor (maatwerk)trajecten waarbij leerlingen hun eigen leerroutes kiezen en er geen traditionele lessen meer gegeven worden, maar leerlingen zelfstandig door een programma heen werken. Hoe begeleid je een leerling die nog lerende is in het nemen van eigen verantwoordelijkheid, die wel een planning kan maken maar het moeilijk vindt om zichzelf daaraan te houden, of hoe maak je inzichtelijk welke vaardigheden de leerling nog verder kan ontwikkelen?

Intervisie voor leidinggevenden

Als leidinggevende op een vrijeschool loop je tegen allerlei zaken waarbij je een standpunt moet bepalen alvorens het juiste besluit te nemen. Het doel van intervisie is dat je je leidinggevende kwaliteiten ontwikkelt. Met behulp van zelfreflectie en het verruimen van je blikveld door de inbreng van de andere deelnemers krijg je meer grip op je eigen denk- en leerproces.

Speelplezier Antroversie Terugkomdagen Spelbegeleider

De Speelplezierbegeleider zorgt voor de borging van de methodiek in de eigen organisatie. Hij/zij stuurt de  medewerkers aan, en geeft begeleiding op de werkvloer en ondersteunt bij plannen, evalueren, observeren en registreren. De terugkomdagen zorgen ervoor dat de spelbegeleider de medewerkers up tot date kan coachen  op de werkvloer en dat de spelbegeleider zijn/haar kennis op peil is rondom VVE certificeringseisen. De terugkomdagen voor de speelplezierbegeleider zijn verplicht om de VVE-certificering te behouden.

Opleiding - Schoolleider op een Vrije School basis- en vakbekwaam

We hebben in samenwerking met NSO-CNA een gecertificeerde opleiding weten vorm te geven, waarin je in Basisbekwaam je in de ambachtelijke kant van het schoolleiderschap ontwikkelt. In Vakbekwaam leer je breder en integraler te kijken naar complexe sturingsvraagstukken. En we hebben de opleiding zo vormgegeven dat de uitgangspunten van de vrijeschool daar ook in aan bod komen. Immers leiding geven op een vrijeschool vraagt vaak specifieke kennis en achtergronden die je nu in deze opleiding direct meekrijgt.

Doelgroep
Opleiding voor zowel PO als VO.

Pagina's

Abonneren op RSS - Start- naar basisbekwaam