Start- naar basisbekwaam

Webinar online monitoren van leerlingen in het vo

Hoe houd je de leerlingen bij de online les? Op welke manieren kun je hun voortgang bewaken? Wat kunnen zijzelf doen om te reflecteren op hun voortgang? Deze vragen staan centraal in dit webinar. Omdat de Coronacrisis voorlopig nog niet is afgelopen, is het van belang om docenten handvatten te geven om leerlingen op afstand goed te begeleiden. Tijdens het webinar worden korte inhoudelijke inleidingen afgewisseld met actieve uitwisseling.

Vroeg Veelzijdig Ervaren antroposofische basisopleiding en programmagericht opleiding

Voor pm'ers

Werkwijze basiopleiding en programmagerichte opleiding
De Antroposofische basisopleiding en de programmagericht opleiding maken onderdeel uit van de VVE-methodiek Vroeg Veelzijdig Ervaren van BVS-schooladvies. Beide opleidingen zijn ook los van elkaar te volgen, Zie hiervoor ons aparte aanbod van beide opleidingen.

Vroeg Veelzijdig Ervaren programmagerichte opleiding

Voor pm'ers

De programmagerichte opleiding maakt onderdeel uit van de VVE-methodiek Vroeg Veelzijdig Ervaren van BVS-schooladvies. Het is één van de twee opleidingen die de pm'er af moet ronden om een gecertificeerd Vroeg Veelzijdig pm'er te worden. De andere opleiding betreft de Antroposofische basis opleiding van BVS-schooladvies of School-vAK óf een VVE-certificering bij een andere VVE-organisatie.

Periodeonderwijs ontwerpen (PO)

Het periodeonderwijs vormt de kern van het vrijeschoolonderwijs. BVS-schooladvies zet de kracht van het periodeonderwijs graag in het licht vanuit de rotsvaste overtuiging dat vrijeschoolonderwijs in het algemeen en periodeonderwijs in het bijzonder vaardigheden en vermogens kunnen ontwikkelen die mensen helpen om hun individuele pad in het leven gestalte te geven.

Tijdens cursus periodeonderwijs ontwerpen gaan we uit van de drie bekende zinnen van het vrijeschoolonderwijs:

Pagina's

Abonneren op RSS - Start- naar basisbekwaam