Internationale conferentie 2020

Over vrijescholen en leiderschap.pdf

Organisatie vrijescholen de komende (100) jaren
 

Datum Vrijdag 13 maart 2020
Tijd 09.30 - 16.30 uur
Locatie Landgoed Zonheuvel in Doorn
Doelgroep allen die zich betrokken voelen bij de organisatie en het leiderschap van vrijeschoen/steinerscholen in Nederland en België
 

Organisatie

Inleiding

IMO en BVS-schooladvies en de Pedagogische Begeleidingsdienst van de Steinerscholen in Vlaanderen hebben de afgelopen periode een klein onderzoek uitgevoerd naar de vraag: “Past de organisatie van de vrijescholen die in de afgelopen decennia is ontstaan bij het onderwijs dat we willen geven?” (zie het artikel op de aanmeldpagina).

Om dit onderwerp verder te bespreken en te verkennen willen we op 13 maart 2020 op landgoed Zonheuvel in Doorn hierover een conferentie organiseren voor leidinggevenden van vrijescholen. 

We signaleerden steeds meer vragen of de huidige organisatievorm van vrijescholen nu wel passend is bij de antroposofische achtergrond. Soms hoor je de opvatting dat een bestuurder wel erg veel geld kost en eigenlijk weinig toevoegt. Soms bespeur je een diep beleefd verlangen naar de verwerkelijking van een ideaal. Maar wat is dat ideaal dan? Welke vormen hebben we al uitgeprobeerd? Hanteren we een drie-gelede organisatievorm? Maken we gebruik van de ontdekkingen die in het verleden door o.a. het NPI en later door het IMO zijn ontwikkeld? Welke ontdekkingen doen we nu? Hoe zijn ouders altijd betrokken geweest en hoe verhoudt die betrokkenheid zich met de organisaties die we inmiddels zijn?

Want dat het vrijeschoolonderwijs om een bepaalde vorm van organiseren vraagt en een bepaalde stijl van leidinggeven, dat ervaart iedereen. Laten we dat nog eens dieper met elkaar verkennen. Welke impulsen kunnen ons oriëntatie geven naar de toekomst toe?

De conferentie krijgt een internationaal tintje: IMO organisatie adviseurs Ronen Hahn uit Israël en Jutta Hodapp uit Duitsland zullen vertellen over de interessante ontwikkelingen van de groei van het vrijeschoolonderwijs in deze landen. Wat kunnen we van die situatie leren? Hoe is het in België en hoe in Nederland? Een aantal directeuren zullen in workshops hun ervaringen met ons delen. Amir Carmel, consultant, zal ons faciliteren bij de workshops.

Workshops

Vanwege het internationale karakter wordt er gedeeltelijk in het Engels gesproken. Waar nodig wordt voor vertaling gezorgd.
In de workshops zullen een aantal schoolleiders spreken over hun vragen m.b.t. de organisatie en/of het leiderschap dat ze in hun praktijk ervaren.
Deze vragen zullen met de deelnemers verder worden verkend en uitgediept.

Programma

09.30 uur    Ontvangst met koffie en thee
10.00 uur    Welkom door de organisatoren
10.10 uur    Inleiding Hans Passenier
10.30 uur    Inleiding Ronen Hahn (samenwerking en groei; organisatie)
11.30 uur    Koffie
11.45 uur    Workshop ronde 1
12.45 uur    Lunch
13.30 uur    Inleiding Jutta Hodapp (vraagstukken rondom leiderschap)
14.30 uur    Workshop ronde 2
15.30 uur    Thee
15.45 uur    Oogsten
16.15 uur    Afsluiting: Hoe gaan we verder met de huidige vraagstukken?    
16.30 uur    Einde
 

Kosten

Inschrijven vóór 17 februari 2020 €95,- (inclusief lunch en een borrel na afloop).
Inschrijven na 17 februari 2020 €105,- (inclusief lunch en een borrel na afloop).
Kosteloos te annuleren tot 14 dagen voor de conferentie.
 

Er is een mogelijkheid om te overnachten op landgoed Doorn. U kunt dan zelf de overnachting boeken. Meld wel even dat het om deze conferentie gaat. https://www.landgoedzonheuvel.nl/ 

 
1 Start 2 Complete
Toestemming

Bij BVS-schooladvies staat kwaliteit en professionaliteit van dienstverlening hoog in het vaandel. Een belangrijk onderdeel van deze kwaliteit vormt een zorgvuldige verwerking van (persoons)gegevens van (potentiële) opdrachtgevers en deelnemers en een zorgvuldige omgang met hun (persoons)gegevens, conform de AVG.

De (persoons)gegevens die u op onze website invult voor één of meerdere van onze diensten worden door BVS-schooladvies zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Deze gegevens worden opgenomen in ons klantenbestand. Uw gegevens worden gebruikt voor de uitvoering van de door u aangevraagde dienst en communicatie daarover met u, ter beantwoording van uw vraag en/of voor het voldoen aan een offerteverzoek en communicatie daarover met u. Deze gegevens worden nooit aan derden doorgegeven, tenzij dat expliciet is aangegeven.

Daarnaast kunnen uw gegevens gebruikt worden om u per mail op de hoogte te houden van interessante informatie en/of het doen van aanbiedingen. Indien u geen informatie en/of aanbiedingen wilt ontvangen, kunt u dat op de online formulieren voor het aanvragen van diensten aangeven of daarna via admin@bvs-schooladvies.nl.

BVS-schooladvies houdt zich bij het verwerken van (persoons)gegevens aan de geldende wet- en regelgeving. Hoe wij dat doen kunt lezen in ons ‘Reglement verwerking van persoonsgegevens’.

U kunt kosteloos annuleren tot 14 dagen voor de conferentie, daarna bent u het gehele bedrag verschuldigd.