0-4 jaar (v-e)

Speelplezier Antroversie Terugkomdagen Spelbegeleider

Als Speelplezier spelbegeleider zorg je voor de borging van de methodiek in je eigen organisatie. Je stuurt de pedagogisch medewerkers aan, geeft begeleiding op de werkvloer en ondersteunt bij plannen, evalueren, observeren en registreren. De terugkomdagen zorgen ervoor dat je de medewerkers up tot date kan coachen op de werkvloer en dat je je kennis op peil houdt rondom VVE-certificeringseisen. De terugkomdagen voor de speelplezier spelbegeleider zijn verplicht om de VVE-certificering te behouden.

Werkwijze
Tijdens de terugkomdagen werken we o.a. met

Groepsdynamiek en moeilijk verstaanbaar gedrag van kinderen in de groep

Regenboog voor BSO en Kinderopvang

Speciaal voor pedagogisch medewerkers in de BSO en kinderopvang ontwikkeld, een bijeenkomst waar de sociale opvoeding van kinderen centraal staat,  geïnspireerd op de achtergronden de Regenboogtraining. Deze training is ontwikkeld voor vrijescholen en wil bijdragen aan de sociale opvoeding van kinderen in een klas.

Speelplezier Antroversie: VVE-certificering pedagogisch medewerker

We krijgen veel vragen voor het opleiden van pedagogisch medewerkers (pm’ers) in kleine peuterspeelzalen, kinderdagverblijven of BSO-instellingen. Omdat het een uitgebreid traject is met een 10-tal cursusdagen en een eis tot coaching-on-the-job deden we dit steeds in de instelling zelf. Die opzet is niet geschikt voor kleine organisaties. Daarom bieden we deze cursus aan, waarbij individuele pm’ers zich kunnen inschrijven, en die onderdeel uitmaakt van het certificeringstraject van uw organisatie.

Speelplezier light: losse modules

Kinderdagverblijven en peutergroepen die vanuit de gemeente niet verplicht worden met een VVE programma te werken, geven aan scholing te willen op thema’s uit de Speelplezier. Dit omdat zij van diverse thema’s  de meerwaarde voor de eigen groep en het eigen pedagogisch handelen zien. Om in deze behoefte te voorzien hebben wij  cursusaanbod gemaakt dat bij deze vraag aansluit. Pm’ers kunnen zelf kiezen welk thema/ welke thema’s zij willen volgen.

Speelplezier Antroversie

VVE certificeringstraject

Peuters en kleuters leren op een andere manier dan oudere kinderen. Iedereen is er inmiddels wel van overtuigd dat jonge kinderen al spelend moeten leren. Kinderen die spelen, zijn ontspannen, nieuwsgierig, betrokken, geconcentreerd en inventief; ze voelen zich competent. Spelende kinderen zijn voortdurend in ontwikkeling. Kinderen die niet spelen, ontwikkelen zich minder?. Met deze methodiek leren kinderen taal, sociale en cognitieve vaardigheden door samen met andere kinderen te spelen onder leiding van een meespelende, inspirerende, meerwetende, sensitieve, responsieve volwassene.

Algemene informatie cursussen - VroegeVoorschoolseEducatie bij BVS-schooladvies

  • Antroversie Speelplezier : middels spel de taal, motorische, sociale emotionele, rekenontwikkeling verzorgen en stimuleren van het kind van 2-7 jaar. Voor het kind van 0-2 jaar hebben wij een specifieke visie en aanbod.
  • HGPD (Handelingsgerichte Procesdiagnostiek) bij KDV, peutergroepen en kleuterklassen. Verdiept het pedagogisch handelen. Geeft handvatten voor Passend Onderwijs, Handelingsgericht en Opbrengstgericht Werken.
Abonneren op RSS - 0-4 jaar (v-e)