0-7 jaar

Applicatiecursus vrijekleuterklas

Opleiding tot vrijeschool kleuterleraar

“De vraag is niet, wat de mens moet kunnen en weten teneinde zich in de bestaande sociale orde te kunnen voegen; maar wel, wat er in aanleg in de mens aanwezig is en in hem ontwikkeld kan worden. Dan wordt het mogelijk dat de opgroeiende generatie de maatschappij steeds nieuwe krachten toevoegt.” – Rudolf Steiner.

Regenboog Train de Trainer

Kleutertijd

In deze cursus leren leerkrachten de diverse materialen gebruiken waarmee kinderen kunnen worden geholpen in hun sociaal emotionele ontwikkeling. Er wordt aandacht besteed aan de achtergronden en inzichten over sociale opvoeding en de eigen vaardigheden worden vergroot. Daarnaast leren de leerkrachten specifieke oefeningen en opdrachten uit de sociale vaardigheidstraining voor kinderen toepassen.

Conferentie 2021

Conferentie 2021: informatie volgt nog.

Conferentie 2020: vervalt i.v.m. waldorf 100 op 20 september 2019 waar BVS een bijdrage levert.

Op de conferentie waldorf 100 op 20 september a.s. behandelen we een van de volgende onderwerpen: gepersonaliseerd vrijeschoolonderwijs, taalontwikkeling in de vrijeschool, mediawijsheid, engagement (motivatie), kunstzinnig werken. Daarnaast bemannen we een stand waar we met u in gesprek kunnen over bijvoorbeeld zinvol bewegen en leiding geven aan een vrijeschool de komende 100 jaar.

 

Conferentie 2019 - Verbeeldingskracht!

Audit

Audit
voor bijvoorbeeld taal of rekenen

U heeft een helder beeld van de stand van zaken binnen een specifie

Abonneren op RSS - 0-7 jaar