Basis- naar vakbekwaam

Vertelstof brainstormsessie

De vertelstof is een belangrijke pijler van vrijeschoolonderwijs. Leerlingen leren zich inleven in anderen, leren zichzelf kennen en leren de wereld kennen wanneer ze naar verhalen luisteren. Wij denken dat in deze tijd van een pluriforme, multiculturele samenleving het goed zou zijn om de vertelstof gevarieerder te maken dan nu het geval is. De bekende vertelstof is gebaseerd op westerse bronnen en verdient verrijking met verhalen afkomstig uit andere werelddelen. Het is een vraag van deze tijd, overal wordt de roep om een bredere blik hoorbaar. We nemen ons aanbod graag onder de loep.

Periodeonderwijs ontwerpen (PO)

Het periodeonderwijs vormt de kern van het vrijeschoolonderwijs. BVS-schooladvies zet de kracht van het periodeonderwijs graag in het licht vanuit de rotsvaste overtuiging dat vrijeschoolonderwijs in het algemeen en periodeonderwijs in het bijzonder vaardigheden en vermogens kunnen ontwikkelen die mensen helpen om hun individuele pad in het leven gestalte te geven.

Tijdens cursus periodeonderwijs ontwerpen gaan we uit van de drie bekende zinnen van het vrijeschoolonderwijs:

Periodelessen ontwerpen (VO)

In vijf bijeenkomsten koppelen we de theorie aan de praktijk. Daarbij leggen we altijd een korte theoretische basis om vervolgens te vertalen naar concreet lesontwerp.

De gemeenschappelijke lesontwerpen bespreken en oefenen we onderling. Deelnemers nemen hun vondsten op met video en presenteren deze tijdens de volgende bijeenkomst. In tweetallen geef je elkaar tussen de bijeenkomsten feedback aan de hand van een persoonlijke leervraag met betrekking tot periodeonderwijs.

Verhalen vertellen

Het vertellen van een verhaal is een krachtig instrument om de verbinding met je leerlingen en de lesstof tot stand te brengen. Op de vrijeschool zijn er veel momenten waarop vertellen centraal staat: in je les, bij de jaarfeesten, de opening van het schooljaar. Voor docenten zijn dat soms spannende momenten: hoe houd ik de lijn van mijn verhaal vast, hoe zorg ik ervoor dat mijn publiek geboeid blijft, hoe kom ik überhaupt op een idee voor een verhaal? Wij zijn ervan overtuigd dat in iedereen een verhalenverteller zit.

Pagina's

Abonneren op RSS - Basis- naar vakbekwaam