Basis- naar vakbekwaam

Vormtekenen

Wanneer Steiner spreekt over het onderwijs in tekenen bedoelt hij vaak het onderwijs in vormtekenen. In verschillende voordrachten en uitwerkingen daarvan geeft hij aanwijzingen op vier gebieden.
- Het vormtekenen als ondersteuning van ontwikkelingsfasen.
- Het vormtekenen als voorbereiding op de geometrie
- Het vormtekenen als voorbereiding op het schrijfonderwijs
- Het vormtekenen zoals dat in verschillende culturen gegroeid en uitgewerkt is
- Het vormtekenen ter ondersteuning van temperamenten en leerstijlen.

Temperamenten

“Er zijn zoveel temperamenten als dat er mensen op deze aarde zijn”

Wanneer we vanuit het vierledig mensbeeld kijken naar de temperamenten dan gaat het om de kleuring, de dynamiek die zich tussen deze vier afspeelt. Net zoals vier basiskleuren (CYMK) alle kleuren tevoorschijn kunnen toveren zo tonen de temperamenten zich in een veelzijdige kleuring.

Het gaat in deze echter om de grondkleur. Hoe zetten we de kracht van temperament in als mogelijkheid voor de toekomst? Hoe leren we het kind om te gaan met de scherpe kantjes van het temperament, het temperament als hindernis?

Getuigschriften beeldend vormgeven

Binnen ons vrijeschoolonderwijs is het gebruikelijk dat je als leraar op een kunstzinnige wijze vorm geeft aan het getuigschrift (tekening, schildering, enz.). Veel leraren besteden daar (te) veel tijd aan. Deze cursus getuigschriften beeldend vormgeven zorgt dat je binnen acceptabele tijd de gtuigscrijften hebt vormgegeven, ongeacht je kunstzinnige vermogens.

Werkwijze
Tijdens deze middagen werken we aan de kunstzinnige afwerking van de getuigschriften. In dit werk word je ondersteund door de cursusleider.

Bordtekenen

Wil je leren tekenen op het bord? Zoek je naar handvatten die je kunnen helpen? In deze cursus leer je de benodigde technieken.

Als kinderen de stap van kleuterklas naar onderbouw maken verandert hun wereld fundamenteel. Van een omgeving waarin spel en activiteit centraal stond naar één waarin de leerkracht en de leerstof centraal staan. Ook de “richting” van de klas verandert. In de kleuterklas was overal een activiteit te vinden. Ook in de hogere klassen zindert het van activiteit, maar vaak is de richting van de aandacht gericht naar het bord.

Coaching in de eigen school

Goede ondersteuning van leraren

In veel vrijescholen zoeken leraren naar verbetering van hun onderwijs. Veel nieuwe leraren vragen ondersteuning, net als de zittende mensen die hun eigen werk willen verbeteren. Wie verzorgt die begeleiding van leraren? Intervisiegroepen en begeleiding door een externe adviseur zijn bekende hulpmiddelen.

Pagina's

Abonneren op RSS - Basis- naar vakbekwaam