Basis- naar vakbekwaam

Netwerk Leidinggevenden

Omdat wij merken dat er steeds vaker een beroep op ons wordt gedaan om nieuwe leidinggevenden op vrijescholen te begeleiden of op te leiden, organiseren we een netwerk van leidinggevenden om met elkaar en van elkaar te leren. De praktijk wijst uit dat het lastig is voor leidinggevenden om voldoende denktijd te creëren om vanuit visie bepaalde vraagstukken op te lossen.

Volglijn - opleiding tot kerngebruiker

Wil jij de vraagbaak en kerngebruiker voor Volglijn zijn op jouw school? Met deze cursus verkrijg je inzicht en vaardigheden in het werken met het leer- en ontwikkelvolgsysteem voor vrije scholen. Je verdiept je verder in Volglijn en leert technische aspecten.

Tijdens de cursus behandelen we de rollen en de functies binnen de applicatie en de volgorde van stappen binnen de processen. Ongeveer de helft van de cursustijd besteden we het daadwerkelijk met de applicatie werken.

Activerende didactiek

Samen onderwijs maken

Hoe maak je de leerling meer betrokken bij het onderwijsproces? Wanneer leerlingen uitgedaagd worden om zelf verantwoordelijk te zijn voor de les en het leerproces en je als docent dit aan hen durft over te laten, ontstaat er ruimte om samen onderwijs te maken. Activerende werkvormen helpen de leerling om zelf aan het werk te gaan en jou om de leerling te observeren en beter te zien wat elke individuele leerling aan begeleiding nodig heeft. Hierdoor wordt differentiëren een vanzelfsprekendheid en geen tijdrovende opgave.

Pagina's

Abonneren op RSS - Basis- naar vakbekwaam