Basis- naar vakbekwaam

Speelplezier Antroversie: VVE-certificering pedagogisch medewerker

We krijgen veel vragen voor het opleiden van pedagogisch medewerkers (pm’ers) in kleine peuterspeelzalen, kinderdagverblijven of BSO-instellingen. Omdat het een uitgebreid traject is met een 10-tal cursusdagen en een eis tot coaching-on-the-job deden we dit steeds in de instelling zelf. Die opzet is niet geschikt voor kleine organisaties. Daarom bieden we deze cursus aan, waarbij individuele pm’ers zich kunnen inschrijven, en die onderdeel uitmaakt van het certificeringstraject van uw organisatie.

Regenboog Train de Trainer Middenbouw

In deze sociale vaardigheidstraining leer je de diverse materialen gebruiken waarmee je kinderen kan helpen in hun sociaal emotionele ontwikkeling. We besteden aandacht aan de achtergronden en inzichten over sociale opvoeding en de eigen vaardigheden worden vergroot. Daarnaast leer je specifieke oefeningen en opdrachten uit de sociale vaardigheidstraining voor kinderen toepassen.

Speelplezier light: losse modules

Kinderdagverblijven en peutergroepen die vanuit de gemeente niet verplicht worden met een VVE programma te werken, geven aan scholing te willen op thema’s uit de Speelplezier. Dit omdat zij van diverse thema’s  de meerwaarde voor de eigen groep en het eigen pedagogisch handelen zien. Om in deze behoefte te voorzien hebben wij  cursusaanbod gemaakt dat bij deze vraag aansluit. Pm’ers kunnen zelf kiezen welk thema/ welke thema’s zij willen volgen.

Leiderschap in de vrijeschool

Leiderschap in de vrijeschool kent zijn eigen wetmatigheden. Mede door het mensbeeld, het vormgeven van de waarden als school en dit vormgeven in de praktijk vraagt een eigen insteek in het leiderschap dat in de vrijeschool nodig is. De spanning tussen de idealen en de eisen vanuit de omgeving vragen om een goede bemiddelaar. Hoe geef je leiding aan professionele vrijeschool leraren? Goed communiceren en omgaan met weerstanden vormt een uitdaging en is voortdurend noodzakelijk. Je herkent in je medewerkers de lotgenoot, de collega en de professional.

Pagina's

Abonneren op RSS - Basis- naar vakbekwaam