Basis- naar vakbekwaam

Speelplezier Antroversie

VVE certificeringstraject

Peuters en kleuters leren op een andere manier dan oudere kinderen. Iedereen is er inmiddels wel van overtuigd dat jonge kinderen al spelend moeten leren. Kinderen die spelen, zijn ontspannen, nieuwsgierig, betrokken, geconcentreerd en inventief; ze voelen zich competent. Spelende kinderen zijn voortdurend in ontwikkeling. Kinderen die niet spelen, ontwikkelen zich minder?. Met deze methodiek leren kinderen taal, sociale en cognitieve vaardigheden door samen met andere kinderen te spelen onder leiding van een meespelende, inspirerende, meerwetende, sensitieve, responsieve volwassene.

Algemene informatie cursussen - VroegeVoorschoolseEducatie bij BVS-schooladvies

  • Antroversie Speelplezier : middels spel de taal, motorische, sociale emotionele, rekenontwikkeling verzorgen en stimuleren van het kind van 2-7 jaar. Voor het kind van 0-2 jaar hebben wij een specifieke visie en aanbod.
  • HGPD (Handelingsgerichte Procesdiagnostiek) bij KDV, peutergroepen en kleuterklassen. Verdiept het pedagogisch handelen. Geeft handvatten voor Passend Onderwijs, Handelingsgericht en Opbrengstgericht Werken.

Audit

Audit
voor bijvoorbeeld taal of rekenen

U heeft een helder beeld van de stand van zaken binnen een specifie

Pagina's

Abonneren op RSS - Basis- naar vakbekwaam