Rekenen

Rekenen op de vrijeschool

Werken vanuit het geheel en rekenen in beweging zijn twee basisprincipes in het rekenonderwijs van de vrijeschool. Maar waar draagt dit werken vanuit het geheel en het rekenen in beweging toe bij? Hoe kan ik deze principes vertalen naar de praktijk, zodat zij vruchtbaar kunnen zijn in de ontwikkeling van het kind? Hoe kan ik deze plaatsen in hedendaagse rekendidactiek?

Netwerk Rekenspecialisten

Het netwerk is bedoeld om leerkrachten en/of rekenspecialisten/rekencoördinatoren bij elkaar te brengen. De afgevaardigde van uw school wordt/is de vraagbaak in de school op het gebied van reken-wiskunde onderwijs en bewaakt de identiteit van het vrijeschoolonderwijs op dit gebied.

Audit

Audit
voor bijvoorbeeld taal of rekenen

U heeft een helder beeld van de stand van zaken binnen een specifie

Abonneren op RSS - Rekenen