Rekenen

Een rekenrijkere klas module 2

Werken met de vertaalcirkel

In recente rekenstudies komt naar voren dat het vak rekenen vier hoofdlijnen kent. Vier gebieden waarop de kinderen moeten leren omgaan met strategieën en rekenfeiten. Al het rekenen start met het ontwikkelen van begrip voor een nieuw rekenonderwerp. Maar hoe doe je dat nou handig in het periodeonderwijs. De snelle kinderen weten vaak al direct wat het juiste antwoord is en ervaren niet de zin van het ontwikkelen van een breder scala aan begrip voor het onderwerp, ze weten immers het antwoord al.

Een rekenrijkere klas module 1

Rekenen op de vrijeschool

Werken vanuit het geheel en rekenen in beweging zijn twee basisprincipes in het rekenonderwijs van de vrijeschool. Maar waar draagt dit werken vanuit het geheel en het rekenen in beweging toe bij? Hoe kan ik deze principes vertalen naar de praktijk, zodat zij vruchtbaar kunnen zijn in de ontwikkeling van het kind? Hoe kan ik deze plaatsen in hedendaagse rekendidactiek?

Netwerk Rekenspecialisten

Het netwerk is bedoeld om leerkrachten en/of rekenspecialisten/rekencoördinatoren bij elkaar te brengen. De afgevaardigde van uw school wordt/is de vraagbaak in de school op het gebied van reken-wiskunde onderwijs en bewaakt de identiteit van het vrijeschoolonderwijs op dit gebied.

Audit

Audit
voor bijvoorbeeld taal of rekenen

U heeft een helder beeld van de stand van zaken binnen een specifie

Abonneren op RSS - Rekenen