Taal

Kinderen leren lezen klas 2, 3, 4

Kinderen leren lezen als ze enthousiast en gemotiveerd zijn voor de teksten. Daarom hebben Ineke van Gelder en Annechien Wijnbergh in 2016 vijfenzeventig nieuwe leesbladen voor tweede helft klas 1, klas 2 en 3 gemaakt. Op de eerste pagina steeds woordrijtjes van de categorie van het leesblad, op de achterzijde steeds een verhaal of tekst waarin deze woorden terugkomen. De inhoud is afgestemd op de vertelstof en periodes in die klassen. Naast materiaal voor het technisch lezen, zijn met deze leesbladen ook schrijfopdrachten te maken. De leesteksten dienen in dat geval als voorbeeld tekst.

Kinderen leren lezen klas 1, 2, 3

Kinderen leren lezen als ze enthousiast en gemotiveerd zijn voor de teksten. Daarom hebben Ineke van Gelder en Annechien Wijnbergh in 2016 vijfenzeventig nieuwe leesbladen voor tweede helft klas 1, klas 2 en 3 gemaakt. Op de eerste pagina steeds woordrijtjes van de categorie van het leesblad, op de achterzijde steeds een verhaal of tekst waarin deze woorden terugkomen. De inhoud is afgestemd op de vertelstof en periodes in die klassen. Naast materiaal voor het technisch lezen, zijn met deze leesbladen ook schrijfopdrachten te maken. De leesteksten dienen in dat geval als voorbeeld tekst.

Bevlogen schrijvers klas 3, 4, 5 en 6

Door ons periodeonderwijs hebben de vrijescholen een unieke uitgangspositie om hun kinderen te leren schrijven binnen een zinvolle context. In het schrijven drukt het kind zijn eigen individualiteit uit. Aan de hand van de inhoud van de zaakvakperiodes leren kinderen hun eigen periodeteksten schrijven. Het materiaal is in samenwerking met SLO ontwikkeld. Het gaat niet om het behandelen van de gehele periode inhoud, maar wat we bespreken is het leren schrijven van teksten tijdens deze periodes. Dit heet ‘taal bij andere vakken’.

ZLKLS Basis Niet Klankzuiver - Zo leer je kinderen lezen en spellen

Deze dag vormt samen met de cursus Zo leer je kinderen lezen en spellen Basis Klankzuiver een volledige cursus 'Basis' in de methode zo leer je kinderen lezen en spellen.

Deze aanpak die is samengesteld door José Schraven is momenteel bezig met een opmars onder de vrijescholen. De aanpak sluit aan bij het vrijeschool onderwijs door onder meer de volgende uitgangspunten:

Audit

Audit
voor bijvoorbeeld taal of rekenen

U heeft een helder beeld van de stand van zaken binnen een specifie

Abonneren op RSS - Taal