Taal (v-e)

NT2

Heb je kinderen in de klas die niet of nauwelijks Nederlands spreken? Maak je je zorgen of de meertalige kinderen in je klas wel voldoende woordenschat oppikken? Wil je hen graag verder helpen? Deze cursus biedt zowel achtergrondkennis als concrete handvaten voor in de klas.

Werkwijze
In 4 bijeenkomsten behandelen we een stuk theorie rondom NT2 en oefen je hoe je dat toepast in de praktijk. Je kunt eigen praktijkvoorbeelden/casussen inbrengen.

Netwerk Taalspecialisten

De cursus Taalspecialisten bestaat uit een kleine, vaste groep van maximaal 8 deelnemers waarin hulp geboden wordt bij implementatieprocessen taal en taalverbetertrajecten. De cursusgroep is een intervisiegroep voor taalspecialisten en voortrekkers binnen hun school. De cursus kan ingezet worden als nascholing in het kader van vakbekwaam naar excellent. Elke cursusgroep is een besloten groep en vaste deelnemers dienen zich ieder jaar opnieuw op te geven.

Audit

Audit
voor bijvoorbeeld taal of rekenen

U heeft een helder beeld van de stand van zaken binnen een specifie

Abonneren op RSS - Taal (v-e)