'Kinderen met leerachterstand kunnen beter presteren door beweging'

Basisschoolleerlingen die laag scoren op Cito-toetsen maken kans op overplaatsing naar een school voor speciaal onderwijs. Voor de kinderen en hun ouders vaak een ingrijpende gebeurtenis. De Hersenstichting wil te weten komen hoe sport en beweging de leerprestaties van deze kinderen het meest kunnen verbeteren. Voor een driejarig wetenschappelijk onderzoek stelt de Hersenstichting 150.000 euro beschikbaar, zo meldt de organisatie.

(Nationale Onderwijsgids, 27-05-2015 08:59 lees verder )