KO

Speelplezier Antroversie Terugkomdagen Spelbegeleider

De Speelplezierbegeleider zorgt voor de borging van de methodiek in de eigen organisatie. Hij/zij stuurt de  medewerkers aan, en geeft begeleiding op de werkvloer en ondersteunt bij plannen, evalueren, observeren en registreren. De terugkomdagen zorgen ervoor dat de spelbegeleider de medewerkers up tot date kan coachen  op de werkvloer en dat de spelbegeleider zijn/haar kennis op peil is rondom VVE certificeringseisen. De terugkomdagen voor de speelplezierbegeleider zijn verplicht om de VVE-certificering te behouden.

Verbindende communicatie

Hoe moeilijk is het om in een vergadering precies onder woorden te brengen wat je wil zeggen? Om in een gesprek met een boze ouder niet in de verdediging te schieten, maar bij jezelf te blijven? Om echt te luisteren naar een klacht van een mentorleerling zonder al meteen vijf oplossingen te bieden? Kortom: om in de communicatie in verbinding te blijven met jezelf en je gesprekspartner. Na een korte inleiding werken we aan een aantal principes in de communicatie.

Groepsdynamiek en moeilijk verstaanbaar gedrag van kinderen in de groep

Regenboog voor BSO en Kinderopvang

Speciaal voor pedagogisch medewerkers in de BSO en kinderopvang ontwikkeld, een bijeenkomst waar de sociale opvoeding van kinderen centraal staat,  geïnspireerd op de achtergronden de Regenboogtraining. Deze training is ontwikkeld voor vrijescholen en wil bijdragen aan de sociale opvoeding van kinderen in een klas.

Speelplezier Antroversie: VVE-certificering spelbegeleider

We krijgen veel vragen voor het opleiden van pedagogisch medewerkers (pm’ers) in kleine peuterspeelzalen, kinderdagverblijven of BSO-instellingen. Omdat het een uitgebreid traject is met een 10-tal cursusdagen en een eis tot coaching-on-the-job deden we dit steeds in de instelling zelf. Die opzet is niet geschikt voor kleine organisaties. Daarom bieden we deze cursus aan, waar  beoogde spelbegeleiders zich voor kunnen opgeven, en die onderdeel uitmaakt van het certificeringstraject van uw organisatie.

Speelplezier Antroversie: VVE-certificering pedagogisch medewerker

We krijgen veel vragen voor het opleiden van pedagogisch medewerkers (pm’ers) in kleine peuterspeelzalen, kinderdagverblijven of BSO-instellingen. Omdat het een uitgebreid traject is met een 10-tal cursusdagen en een eis tot coaching-on-the-job deden we dit steeds in de instelling zelf. Die opzet is niet geschikt voor kleine organisaties. Daarom bieden we deze cursus aan, waarbij individuele pm’ers zich kunnen inschrijven, en die onderdeel uitmaakt van het certificeringstraject van uw organisatie.

Pagina's

Abonneren op RSS - KO