Antroposofische basisopleiding VVE

De Antroposofische basisopleiding maakt onderdeel uit van de VVE-certificering van Vroeg Veelzijdig Ervaren. Deze opleiding is ook te volgen bij School-vAK op vrijdagen in 12 bijeenkomsten. Voor meer informatie lees verder....

Werkwijze Antroposofische basisopleiding

  • Bijeenkomst 1: VVE, inrichting, woordenschatdidactiek
  • Bijeenkomst 2: tafelspel, bewegingsspel, dag- en week ritme
  • Bijeenkomst 3: bouwhoek, rekenen, samenspel, kindvolgend spelbegeleiden
  • Bijeenkomst 4: atelier, zintuighoek, kindvolgend spelbegeleiden
  • Bijeenkomst 5: we lezen een prentenboek, interactief voorlezen, taalontwikkeling
  • Bijeenkomst 6: winkeltje, rekenen, handgebaren- en vingerspelen
  • Bijeenkomst 7: vrij spel binnen en buiten, huishoudelijk, ambachtelijk en kunstzinnig werken, kindvolgend spelbegeleiden
  • Bijeenkomst 8: spel binnen en buiten, zintuigen, gehechtheid, spelbegeleiden
  • Bijeenkomst 9: zorgkinderen, constitutiebeelden, begeleidingsplan opstellen, administratie ouderbetrokkenheid, volgen van kinderen, overdracht basisschool.