Antropsofische basisopleiding en prgrammagerichte opleiding
Vroeg Veelzijdig Ervaren voor pm'ers

Werkwijze basiopleiding en programmagerichte opleiding
De Antroposofische basisopleiding en de programmagericht opleiding maken onderdeel uit van de VVE-methodiek Vroeg Veelzijdig Ervaren van BVS-schooladvies. Beide opleidingen zijn ook los van elkaar te volgen, Zie hiervoor ons aparte aanbod van beide opleidingen.

De pm'er kan de Antroposfische basisopleiding volgen bij BVS-schooladvies of bij School-vAK. De pm'er kan ook bij een andere VVE-organisatie een VVE-certificering behalen. Met een dergelijk certificaat hoef je als pm'er de Antroposfische basisopleiding dan niet te volgen. Dan volg je alleen de losse programmagericht opleiding, te volgen bij BVS-schooladvies.

De combinatie van beide opleidingen geven we in 12 dagdelen:

Bijeenkomst 1: VVE, inrichting, woordenschatdidactiek
Bijeenkomst 2: tafelspel, bewegingsspel, dag- en week ritme
Bijeenkomst 3: bouwhoek, rekenen, samenspel, kindvolgend spelbegeleiden
Bijeenkomst 4: atelier, zintuighoek, kindvolgend spelbegeleiden
Bijeenkomst 5: we lezen een prentenboek, interactief voorlezen, taalontwikkeling
Bijeenkomst 6: tafelspel, bewegingsspel
Bijeenkomst 7: atelier,  kindvolgend spelbegeleiden
Bijeenkomst 8: winkeltje, rekenen, handgebaren- en vingerspelen
Bijeenkomst 9: vrij spel binnen en buiten, huishoudelijk, ambachtelijk en kunstzinnig werken, kindvolgend spelbegeleiden
Bijeenkomst 10: spel binnen en buiten, zintuigen, gehechtheid, spelbegeleiden
Bijeenkomst 11: zorgkinderen, constitutiebeelden, begeleidingsplan opstellen, administratie
Bijeenkomst 12: ouderbetrokkenheid, volgen van kinderen, overdracht basisschool.