Programmagericht opleiding
Vroeg Veelzijdig Ervaren opleiding voor pm'ers

De programmagerichte opleiding maakt onderdeel uit van de VVE-methodiek Vroeg Veelzijdig Ervaren van BVS-schooladvies. Het is één van de twee opleidingen die de pm'er af moet ronden om een gecertificeerd Vroeg Veelzijdig pm'er te worden. De andere opleiding betreft de Antroposofische basis opleiding van BVS-schooladvies of School-vAK óf een VVE-certificering bij een andere VVE-organisatie. Voor meer informatie over de methodiek lees hier verder...

Werkwijze programmagerichte opleiding

BVS-schooladvies heeft de opleiding vormgegeven in 7 dagdelen, dit kan in overleg ook in hele dagen, etc. Van belang is dat inhoud in zijn geheel behandeld wordt.

Bijeenkomst 1: inrichting, woordenschatdidactiek
Bijeenkomst 2: tafelspel, bewegingsspel, dag- en week ritme
Bijeenkomst 3:  bouwhoek, rekenen, samenspel, kindvolgend spelbegeleiden
Bijeenkomst 4: atelier, zintuighoek, kindvolgend spelbegeleiden
Bijeenkomst 5: winkeltje, rekenen, handgebaren- en vingerspelen, interactief voorlezen
Bijeenkomst 6: vrij spel binnen en buiten, huishoudelijk, ambachtelijk en kunstzinnig werken, kindvolgend spelbegeleiden, zintuigen en gehechtheid
Bijeenkomst 7: zorgkinderen, constitutiebeelden, begeleidingsplan opstellen, administratie ouderbetrokkenheid, volgen van kinderen, overdracht basisschool.