Vroeg Veelzijdig Ervaren Coach opleiding

De Vroeg Veelzijdig Ervaren Coachopleiding maakt onderdeel uit van VVE-methodiek Vroeg Veelzijdig Ervaren van BVS-schooladvies. Met deze methodiek kun je als organisatie tot een VVE-certificering komen. Voor meer informatie over de volledige methodiek en de certificeringsvoorwaarden, lees hier verder....

In deze coachopleiding als maatwerk leiden we dus de VVE-coaches op je eigen locatie op. De coachopleiding is ook te volgen als cursus bij BVS-schooladvies op kantoor. Na de opleiding volgt de Vroeg Veelzijdig Ervarencoach twee terugkomdagen per jaar bij BVS-schooladvies op kantoor.

Werkwijze
De opleiding bestaat uit 5 dagdelen, waarin we een aantal inhoudelijke onderwerpen behandelen en coachen en oefenen. Voor certificering gelden de volgende voorwaarden: de deelnemer:

  • volgt (of heeft afgerond) de (antroposofische)basisopleiding en de programmagerichte opleiding
  • heeft zich de inhoud van elke les van de coachopleiding eigen gemaakt.
  • maakt een portfolio van de coaching die ze gedaan heeft met collegae.
  • is alle 5 trainingsdagdelen aanwezig.
  • overlegt ingevulde trainingsformulieren.

 

Inhoud

  • Bijeenkomst 1: coachingsvaardigheden, model staan
  • Bijeenkomst 2: communicatie, omgaan met weerstanden, coachen met behulp van filmbeelden.
  • Bijeenkomst 3: feedback geven, model staan, coachen m.b.v. filmbeelden.
  • Bijeenkomst 4: coachingsvormen, coaching on the job, videocoaching op de werkvloer, coachen m.b.v. filmbeelden.
  • Bijeenkomst 5: administratie, begeleidingsplan, groepsplan, coachen m.b.v. filmbeelden.