Cécile de Jong

Functie: 
Adviseur
Expertise: 
Ontwikkeling jonge kind (0-7 jaar), begeleiding kleuterleerkrachten/ intern begeleider/ op de werkvloer, passend onderwijs, handelingsadviezen specifieke onderwijsbehoeften, leerrijpheid, hoogbegaafdheid bij kleuters, klassenmanagement, teamontwikkeling
Telefoonnummer: 
(06) 21 27 26 06
Cécile de Jong

Segment: