Frieda Wijnands

Adviseur

BIO

Sinds 2021 ben ik als adviseur verbonden aan BVS-schooladvies, naast mijn baan als schoolleider. In mijn biografie is de vrijeschool altijd een rode draad geweest. Binnen het onderwijs heb ik met veel plezier gewerkt met nieuwkomerskinderen, in het vrijeschool speciaal basisonderwijs als klassenleerkracht, als intern begeleider en de afgelopen jaren als schoolleider. Mijn belangstelling en aandacht is altijd uitgegaan naar daar waar leren en ontwikkelen in de breedste zin van het woord niet vanzelf gaat. Met mijn ervaring en het denken in mogelijkheden en kansen, draag ik graag bij aan het ondersteunen en begeleiden van onderwijsprofessionals om kwalitatief goed en mooi vrijeschoolonderwijs vorm te geven.

 

EXPERTISE

 • Kwaliteitszorg en passend onderwijs
 • Handelingsgericht werken (HGW)
 • Coaching en begeleiding van leerkrachten en intern begeleiders
 • Onderwijsmanagement, managementondersteuning, begeleiden van veranderingsprocessen, vormgeven van schoolontwikkeling, ondersteuning en begeleiding van directieteams
 • Klassenmanagement
 • Kunstzinnig werken (bord) tekenen en schilderen
 • Periode onderwijs
 • Werken met leerlijnen.

 

OPLEIDINGEN

 • Schoolleidersopleiding basis- en vakbekwaam
 • Master Special Educational Needs (SEN)
 • Opleiding tot intern begeleider
 • Diverse cursussen-trainingen-(vrijeschool)pedagogiek
 • Pabo-opleiding.