Jacqueline Leening

Adviseur

Sinds januari 2022 werk ik als adviseur bij BVS-schooladvies. Na 32 jaar als leerkracht en intern begeleider in het vrijeschoolonderwijs kan ik in deze functie aan de slag met wat ik het liefste doe: samen met onderwijsprofessionals gedurfd onderwijs ontwikkelen. Gedurfd, omdat goed onderwijs niet alleen aansluit bij leerlingen, maar ook bij leerkrachten. Gedurfd, omdat onderwijs niet alleen antwoord biedt op de vragen en behoeften van kinderen, maar vaak ook op die van hun ouders. En gedurfd omdat je voor dat onderwijs soms buiten de lijntjes moet kleuren en dat doe ik graag!

Vanaf 1990 werk ik als klassenleerkracht en vanaf 2010 ook als intern begeleider op De Strijene in Oosterhout. Sinds 2015 doceer ik aan de hogeschool Avans+ opleiding tot leraarondersteuner. Ik leerde in mijn onderwijsjaren dat verbinding de kern is van het vrijeschoolonderwijs; verbinding met kinderen, met ouders en met het docententeam. Het is mijns inziens een uitdaging om naast die verbinding ook juist de autonomie van het individu te bewaren. Om in kaart te brengen wat de individuele leerkracht nodig heeft, sluit ik aan bij de sterke kanten van het individu en help die verder te ontwikkelen. Zo kan de leerkracht daarna in verbinding met de wereld om zich heen optimaal functioneren.

Ik hoop je binnenkort bij jou op school te ontmoeten om samen het vrijeschoolonderwijs – en je unieke rol daarin – nóg mooier en beter te maken.

 

EXPERTISE

 • Leerlijnen vrijeschool
 • Periodeonderwijs
 • Begeleiden leerkrachten
 • Begeleiden intern begeleiders
 • Zo leer je kinderen lezen en spellen (ZLKLS)
 • Regenboogtrainer
 • HGW
 • Instructiemodellen taal- en rekendidactiek
 • Executieve functies

 

OPLEIDINGEN

 • VPA te Zeist
 • Master SEN begeleiden
 • Master SEN gedrag
 • Dyslexiespecialist
 • Rekencoördinator
 • Kanjertrainer
 • Nieuwetijdstherapeut