Jörgen Joosten

Adviseur

BIO

Sinds 2016 ben ik als adviseur op verschillende terreinen actief. Naast het begeleiden en ondersteunen van leerkrachten in hun dagelijks functioneren voor de klas, bijvoorbeeld bij hun klassenmanagement of -organisatie, ben ik deskundig op het gebied van de taalmethodiek Zo leer je kinderen lezen en spellen (ZLKLS), sociale vaardigheidstraining en -interventie Regenboog en Volglijn, het leerlingvolgsysteem van BVS-schooladvies. Ik heb 19 jaar voor de klas gestaan, waarvan 17 jaar op de vrijeschool in kleuterklassen en klas 1 t/m 6. Naast het adviseurschap ben ik werkzaam als schoolleider.

 

Na jarenlange ervaring met ZLKLS als leraar geef ik de taalcursussen ZLKLS voor klas 1 (basis) en voor klas 2-6 (voortgezet), zowel op kantoor bij BVS-schooladvies als in scholen zelf. Voor scholen die Volglijn gebruiken of scholen die overwegen om het te gaan gebruiken, ben ik de deskundige. Ik heb als leraar en schoolleider circa 9 jaar ervaring met Volglijn. Een implementatietraject van Volglijn in een school bestaat niet alleen uit scholing in het technisch gebruik ervan, maar heeft ook een inhoudelijke component. Ook verzorg ik met veel plezier in klassen preventieve sociale vaardigheidstrainingen Regenboog. Een eerdere carrière als acteur/theatermaker maakt dat ik het heel leuk vind om deze expertise in te zetten bij vragen over vertelkunst en toneel.

 

EXPERTISE

 • Volglijn
 • De taalmethodiek Zo leren kinderen lezen en spellen (ZLKLS)
 • Onderwijsspecialismen:
  • Periode-onderwijs
  • Denken, voelen en willen in de lespraktijk
  • Handelingsgericht werken
  • Sociale vaardigheidstrainingen Regenboog
  • Cursusleider en begeleider taalaanpak Zo leer je kinderen lezen en spellen in verbinding met vrijeschoolonderwijs
  • Toneel en vertelkunst

 

OPLEIDING

 • Schoolleidersopleiding, Avans plus
 • Pabo, Domstad