Wendy van den Brand

Schoolpsycholoog

BIO

Sinds 2018 ben ik als schoolpsycholoog verbonden aan BVS-schooladvies. Nadat ik jarenlang voor de klas heb gestaan in het Vrijeschool onderwijs ben ik psychologie gaan studeren. Dit uit een grote interesse naar de kinderen met speciale onderwijsbehoeften. Als leerkracht voor de klas waren het altijd die kinderen die mij puzzelde en die ik ook ontzettend leuk vond en waar ik graag meer voor wilde kunnen betekenen. Omdat ik ondertussen ook graag meer wilde doen voor die kinderen ben ik als intern begeleider aan het werk gegaan op een vrijeschool. Na mijn studie psychologie ben ik stage gaan lopen bij de BVS-schooladvies en gestart met de opleiding tot schoolpsycholoog. In het werk dat ik nu doe komt alles samen. Ik zoek graag samen met ouders en school naar wat heeft dit kind nodig om een volgende stap in zijn/ haar ontwikkeling te maken, zodat hij/ zij (weer) met plezier naar school kan gaan?

 

Sinds 1 oktober 2022 ben ik aan BVS-schooladvies verbonden als associƩ.

 

EXPERTISE

  • Diagnostiek van leer- en gedragsproblemen en formuleren van handelingsgerichte adviezen die praktisch toepasbaar zijn in de klas.
  • Begeleiding van leerkrachten bij het uitvoeren van de adviezen.

 

OPLEIDING

  • Radboud Universiteit Nijmegen: postacademisch: schoolpsycholoog
  • Open Universiteit: bachelor & master Psychologie (afstudeerrichting klinische psychologie + basisaantekening psychodiagnostiek)
  • Windesheim: HBO-master tot intern begeleider
  • ICM: trainer/coach opleiding
  • Gadaku instituut: Rots en Water trainer
  • Helicon: nascholing vrijeschoolonderwijs
  • HVA: lerarenopleiding basisonderwijs