14 januari 2021 - gedicht

Elke dag een gedicht tijdens de lockdown
Cultuur geeft verbinding

Tijd
Er is geen plant
Die altijd bloeit
En thee moet
Eerst gezet
Het rijpen hoort
Bij iedere raad.
Een trui was
Ooit een draad

Auteur: Annechien Wijnbergh