Afscheid en nieuwe medewerkers (dd. 18-9-2020)

Gea Weeren (schoolpsycholoog en onderwijsadviseur) is deze zomer​ met pensioen gegaan. Zij heeft met een fantastische inzet BVS-schooladvies 15,5 jaar mede helpen vormgeven. Gea kenmerkte zich als vernieuwer, altijd vooruitstrevend vanuit de uitgangspunten van de vrijeschool. Dit resulteerde naast schoolpsychologische onderzoeken in de ontwikkeling van nieuw aanbod op het gebied van sociaal-emotionele vaardigheden, hoogbegaafdheid, kinderen met een hulpvraag, zinvol bewegen met ballen en pittenzakken. Gea ontwikkelde ook een spelwaaier en een boekje plezier en spel op het schoolplein. ​Wij danken haar voor haar inzet en wensen haar een mooie tijd toe.

Deze zomer hebben we afscheid genomen van Marlies Siers (onderwijsadviseur). Wij danken haar voor haar geweldige inzet de afgelopen drie jaar jaren en wensen haar veel succes en plezier bij de uitbreiding van haar werkzaamheden bij de Hogeschool Leiden, op de vrijeschoolpabo (VSP).

Vanaf deze zomer hebben drie nieuwe medewerkers in dienst. We zijn blij met de komst van Annemarije van Putten en Kendra Loos, onderwijsadviseurs, en Rikke Heesen, onderwijsadviseur en schoolpsycholoog. Zij komen ons met hun expertise versterken op verschillende vakgebieden. Binnenkort stellen ze zich aan je voor.

Wil je ze direct leren kennen, dan kun je contact met hen opnemen:

Annemarije van Putten: E a.van.putten@bvs-schooladvies.nl en M  (06)53 81 04 10
Kendra Loos: E k.loos@bvs-schooladvies.nl en M (06) 53 27 22 09
Rikke Heesen: E r.heesen@bvs-schooladvies.nl en T (030) 281 96 56