Afstandsleren en hulp (ook voor ouders) van BVS-schooladvies (dd. 26-03-2020)

We merken dat alle vrijescholen in het land hun schouders zetten onder het verzorgen van onderwijs op afstand. Er worden prachtige vondsten gedaan! Maar er wordt ook geploeterd. Daarnaast merken we dat er ouders zijn die moeite hebben met het begeleiden van hun kind binnen de nieuwe thuissituatie. Wij bieden graag onze hulp aan.

Wij ondersteunen scholen en via de scholen ouders bij het verzorgen van afstandsonderwijs enerzijds en het welbevinden van ouder en kind anderzijds. Wij zijn dagelijks (kosteloos) telefonisch bereikbaar. Wanneer er een begeleidingstraject of een videoconsult wordt aangevraagd, brengen we uiteraard wel kosten in rekening. Wij vragen je om dit bericht te delen met ouders die hier behoefte aan hebben.

Begeleiding onderwijs op afstand

         Schoolleiders; bij het proces van visie tot het inrichten van onderwijs op afstand
         Leerkrachten; op welke manier kun je je lesdag vormgeven: van ochtendspreuk tot vertelstof, van heemkunde tot rekenen, van klassikale instructie tot oudergesprekken.
         IB-ers; op welke wijze kun je zicht krijgen op de leervorderingen van de leerlingen

Ondersteuning ouders
Voor ouders kunnen wij een vraagbaak zijn, helpen bij het opstellen van realistische dagschema's, en tips geven bij de coachingsrol van ouders t.a.v. hun kind. Er kunnen vragen leven zoals:

         Hoe ondersteun ik mijn kind positief bij het starten met het (thuis)schoolwerk?
         Wat doe ik als mijn kind vastloopt met het werk en gespannen raakt als een opdracht niet lukt?
         Hoe zorg ik ervoor dat mijn kind niet wordt overvraagd maar ook niet gaat achterlopen?
         Hoe richt ik het thuisonderwijs zo in dat er gewerkt kan worden in een ontspannen sfeer?
         Hoe combineer ik mijn eigen werk in combinatie met het schoolwerk van mijn kind?
         Hoe combineer ik thuiswerk met thuisonderwijs geven?
         Hoe ga ik om met de angsten die mijn kind in deze tijd heeft?

Leven deze vragen ook bij u en heeft u behoefte aan een luisterend oor en advies? Bel gerust met de helpdesk van BVS, onze schoolpsychologen denken graag met u mee.

Namens het BVS-afstandsteam wens ik jullie veel succes bij het vormgeven van afstandsonderwijs.

Namens alle adviseurs,

Elard Pijnaken
Directeur/bestuurder