Conferentie De organisatie van vrijescholen in BE en NL de komende 100 jaar? (dd. 14-11-2019)

IMO en BVS-schooladvies en de Pedagogische Begeleidingsdienst van de  Steinerscholen in Vlaanderen, hebben de afgelopen periode een klein onderzoek gedaan naar de vraag: “Past de organisatie van de vrijescholen die in de afgelopen decennia is ontstaan bij het onderwijs dat we willen geven?”
 
Om dit onderwerp met elkaar te bespreken en te verkennen organiseren we op 13 maart 2020 in landgoed Zonheuvel in Doorn een conferentie. We vragen u deze datum in uw agenda te reserveren. In december/januari volgen de definitieve gegevens.
 
De conferentie krijgt ook een internationaal tintje: IMO organisatie adviseurs Ronen Hahn uit Israel en Jutta Hodapp uit Duitsland vertellen over de interessante ontwikkelingen van de groei van het vrijeschoolonderwijs in deze landen. Wat kunnen we van die situatie leren? Hoe is het in België en hoe in Nederland? Een aantal directeuren delen in workshops hun ervaringen met ons. We hopen dat u geïnteresseerd bent en mee wil doen aan deze conferentie. 

Klik hier voor contactgegevens.