Een rekenrijkere klas module 1 en 2 (27-8-2018)

Op 7 september starten de cursussen Een rekenrijkere klas module 1 en Een rekenrijkere klas module 2.

In een rekenrijkere klas module 1 (rekenen op een vrijeschool) leren leerkrachten de basisprincipes van het rekenonderwijs in een vrijeschool. Zij kunnen deze principes vorm geven in het rekenonderwijs in de eigen klas: rekenen in beweging en werken vanuit het geheel naar de delen. Lees verder...

In een rekenrijkere klas module 2 (werken met de vertaalcirkel) maken leerkrachten kennis met de recente vakdidactische ontwikkelingen om kinderen beter te kunnen begeleiden in het rekenonderwijs en het periodeonderwijs op de vrijeschool. Zij weten hoe werken met o.a. de vertaalcirkel vorm kan krijgen in het rekenonderwijs in de eigen klas. Lees verder..

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Gerben Deenen E g.deenen@bvs-schooladvies.nl M (06) 21 84 46 94.