Leerdoelen voor leerlijn Digitale Geletterdheid (3-7-2019)

Per 1 januari 2020 zijn alle scholen in Nederland verplicht om een leerlijn digitale geletterdheid te hebben. De Stichting Leerplan Ontwikkeling (SLO) heeft een leerlijn ontwikkeld waarin aandacht is voor vier subdomeinen:
* ict-basisvaardigheden 
* informatievaardigheden
* computational thinking
* mediawijsheid. 

Ook in de beschrijving van het nieuwe curriculum, dat per 2021 verplicht zal worden, is deze verdeling opgenomen. BVS-schooladvies ondersteunt vrijescholen in het ontwerpen van een passend leerlijnen voor het eigen vrijeschoolonderwijs. We richten een netwerk mediaspecialisten op; geven studiedagen rondom het ontwikkelen van leerlijnen digitale geletterdheid; geven ouderavond en een lessenserie rondom mediawijsheid

Netwerk Mediaspecialisten
We starten een Netwerk Mediaspecialisten. In schooljaar 2019-2020 kan je hier gratis aan deelnemen. In het netwerk bundelen we ervaringen en inzichten om tot een goede vertaling naar een leerlijn met leerdoelen te komen. Graag nodigen we je uit als je vanuit je school of organisatie betrokken bent bij het opzetten van de leerdoelen digitale geletterdheid (2/10, 15/1 en 8/4). Voor meer informatie en aanmelden klik hier.

Leerlijnen ontwerpen
Daarnaast biedt BVS-schooladvies de mogelijkheid om als team onder begeleiding van een adviseur/ mediacoach in studiedagen, vanuit visie en de achtergrondkennis van het vrijeschoolonderwijs vorm te geven aan een passende leerlijn digitale geletterdheid voor de eigen school. Voor meer informatie klik hier.
 
Mediawijsheid – ouderavond en lessenserie
Het is belangrijk dat scholen afspraken maken rondom het omgaan met media. De noodzaak van afspraken wordt vooral duidelijk bij incidenten zoals cyberpesten. 
BVS-schooladvies biedt verschillende mogelijkheden om te ondersteunen in het maken van afspraken:
* een studiemiddag met het college 
* een lessenserie van circa zes lessen toepasbaar in klas 5 en/of 6 
* een ouderavond rondom mediawijsheid.
Voor meer informatie klik hier.
 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze mediacoach Lisette Stoop:
l.stoop@bvs-schooladvies.nl of M (06) 14 14 13 93.