Nederlandse Intelligentietest voor het Onderwijsniveau (NIO) (24-9-2019)

Voor een heel aantal 6e klassers staat de afname van de NIO (Nederlandse Intelligentietest voor het Onderwijsniveau) inmiddels gepland. Dit is een intelligentietest die klassikaal wordt afgenomen en ondersteunend kan zijn bij het schooladvies dat de basisschool zal formuleren. De schoolpsychologen van BVS-schooladvies zullen de NIO afnemen zoals u dat van ons gewend bent; volgens de normen, ze hebben ervaring met het werken met klassen en oog voor het individuele kind.
 
Wat er verschilt, omdat we werken met nieuwe normen, is dat er geen extra tijd meer wordt gegeven voor kinderen met een traag leestempo (<AVI E7B). De nieuwe normen staan dat niet toe.

Mocht de uitslag niet conform de verwachting zijn dan wordt er, zoals gebruikelijk, in overleg met de leerkracht zorgvuldig gekeken hoe we de uitslag moeten interpreteren. We kunnen de score niet veranderen maar proberen deze wel te begrijpen zodat we recht kunnen doen aan het kind.
 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Saskia Snikkers (namens de schoolpsychologen): E s.snikkers@bvs-schooladvies.nl of T (030) 281 96 56.