Netwerk Leidinggevenden en Intern Begeleiders start 21-9 (dd. 31-8-2020)

Netwerk Leidinggevenden + netwerk intern begeleiders – 4 cursusmiddagen en 2 dagdelen persoonlijke begeleiding - €1.350,- Utrecht – start 21-9

Omdat wij merken dat er steeds vaker een beroep op ons wordt gedaan om nieuwe leidinggevenden op vrijescholen te begeleiden of op te leiden, organiseren we een netwerk van leidinggevenden om met elkaar en van elkaar te leren. De praktijk wijst uit dat het lastig is voor leidinggevenden om voldoende denktijd te creëren om vanuit visie bepaalde vraagstukken op te lossen. In het netwerk voor leidinggevenden is ruimte en tijd voor reflectie, middels intervisie, op leiderschaps- en sturingsvraagstukken binnen een vrijeschoolcontext. Daarnaast verzorgen we coaching on the job waarin we meekijken in je leiderschapspraktijk en feedback geven op stijl en werkwijze.  Lees verder over visie en besluitvorming en geef je op.

Hoe borg je als (startende) IB’er de kwaliteit op het gebied van onderwijskwaliteit, ondersteuningsprocessen- en structuren op school, het coachen en begeleiden van collega’s, het team en werk je constructief samen met externe ketenpartners? Hoe zorg je ervoor dat je je tijd goed indeelt en vitaal te werk gaat? Hoe integreer je de kernwaarden van het vrijeschoolonderwijs zoals denken, voelen en willen in al het werk dat je doet? Binnen het netwerk intern begeleiders bieden we de gelegenheid om met- en van elkaar te leren en werken we aan een stevig fundament om op te kunnen bouwen. Lees meer en geef je op.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Elard Pijnaken (leidinggevenden) op e.pijnaken@bvs-schooladvies.nl en M (06) 16 77 87 93 of Miryam Hupkes (intern begeleiders) op m.hupkes@bvs-schooladvies.nl en (06) 27 17 65 44.