Nieuwe cursus PO! Voor Intern begeleiders (22-6-2020)

Als (startende) IB-er komt er veel op je af, heb je een grote verantwoordelijkheid en een betekenisvolle functie. De IB-er is als het ware de spin in het web op school en beweegt zich tussen verschillende onderwijskundige gebieden en lagen van de schoolorganisatie heen.

Hoe borg je de kwaliteit op het gebied van onderwijskwaliteit, ondersteuningsprocessen- en structuren op school, het coachen en begeleiden van collega’s, het team en werk je constructief samen met externe ketenpartners? Hoe zorg je ervoor dat je je tijd goed indeelt en vitaal te werk gaat? Hoe integreer je de kernwaarden van het vrijeschoolonderwijs zoals denken, voelen en willen in al het werk dat je doet?

Binnen dit netwerk bieden we de gelegenheid om met- en van elkaar te leren en werken we aan een stevig fundament om op te kunnen bouwen.

Lees verder en meld je aan...

Of neem contact op met Miryam Hupkes via E m.hupkes@bvs-schooladvies.nl M (06) 27 17 65 44