Opleiding - Bovenbouw leerkrachten (30-8-2018)

Op 15 september as. start de opleiding voor vrijeschool bovenbouw leerkrachten weer. Van deze tweejarige opleiding zijn de leerinhoud en didactische werkvormen  geïnspireerd door de antroposofische visie op mens en samenleving. Ze staan in een samenhangend perspectief van kunst, wetenschap en religie. De docenten zijn mensen uit het veld met specifieke kennis en expertise, die past bij de leerinhoud.

Klik hier voor meer informatie of neem conact op met Gunnar Gijbels op E g.gijbels@bvs-schooladvies.nl M (06) 19 68 25 53