Oproep van schoolbegeleiders en scholen aan iedereen met een Pabo-diploma: 3 dagen per jaar invallen

EDventure, de branchevereniging voor adviesbureaus in onderwijs en jeugdhulp roept iedereen met een Pabo-diploma op om 3 dagen per jaar in te vallen. Deze oproep is onderdeel van een actienotitie waarmee de schoolbegeleiders samen met scholen en andere spelers in het veld willen optrekken. Verus, vereniging voor katholiek en christelijk onderwijs (2000 basisscholen) haakt als eerste aan. Doel is om zowel op korte als op langere termijn een oplossing te bieden voor het lerarentekort en de daarmee samenhangende werkdruk. Een van de maatregelen waar zij zich hard voor maken is het activeren van iedereen met een Pabo-diploma die nu elders, dus niet in het onderwijs, werken. Volgens cijfers van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap zijn dit er circa 15.000. De initiatiefnemers roepen werkgevers van Nederland (buiten het onderwijs) op om in hun personeelsbestanden op zoek te gaan naar medewerkers met een onderwijsbevoegdheid en hen 2 à 3 dagen per jaar op oproepbasis direct beschikbaar te stellen als eerste opvang van een schoolklas bij ziekte of uitval van een leerkracht. Zij ontwikkelen hiervoor een website waar schooldirecteuren op de ochtend van een ziekmelding terecht kunnen om een invaller te vinden. De onderwijsadviesbureaus verzorgen een training voor de invallers en gaan in gesprek met het ministerie van Justitie om een versnelde procedure te kunnen starten voor het verkrijgen van een verklaring omtrent gedrag (VOG). Bekijk  de actienotitie ‘van lerarentekort en werkdruk naar onderwijskwaliteit en werkplezier.’

Maatschappelijke bijdrage
Margreet de Vries, directeur-bestuurder EDventure: “Deze maatregel is een van de oplossingen die we beschrijven in de actienotitie. Het is niet dé oplossing voor het lerarentekort, maar wel een manier om de eerste verlichting te kunnen bieden. Alle maatregelen die tot nu toe aangekondigd of genomen werden komen te laat voor komend schooljaar. Onze leden merken dat leerkrachten minder tijd hebben om te werken aan hun professionalisering. Dat is voor de leerkrachten zelf niet goed, maar zeker ook niet voor de kwaliteit van het onderwijs in het algemeen. Werkgevers van de 15.000 mensen met een Pabo-diploma die nu niet voor de klas staan, maar wel elders werken, kunnen hiermee een enorme maatschappelijke bijdrage leveren. Het lerarentekort en de werkdruk is een probleem van ons allen. Net als onze leden, zal ik zelf overigens ook gehoor geven aan de oproep en met ingang van het nieuwe schooljaar drie dagen per jaar invallen.”

Bedreiging kwaliteit onderwijs
Verus schaart zich als eerste scholenvereniging achter de actienotitie. Zij leveren met meer dan 4000 scholen hun bijdrage aan goed onderwijs. Verus onderschrijft dat er nu gehandeld moet worden, om op langere termijn de kwaliteit van het onderwijs te kunnen blijven waarborgen. De Vries: “We zijn naast Verus in gesprek met een aantal andere grote schoolbesturen, leerkrachten en spelers in het onderwijsveld. We verwachten dat zij na de zomervakantie ook zullen volgen en nodigen iedereen uit mee te doen.”

Een aantrekkelijkere onderwijsarbeidsmarkt
Het ministerie van Onderwijs presenteerde dinsdag 2 juli de plannen om de arbeidsmarkt in het onderwijs aantrekkelijker te maken. Als leraar of lerares moet het gemakkelijker worden om je door het hele onderwijsveld te bewegen. Margreet de Vries: “Als dit al een positief effect gaat hebben op het lerarentekort en de werkdruk, dan nog komt het te laat. Op 19 augustus starten de eerste scholen al weer in het zuiden van het land. En als we niets doen zullen snel daarna bij de eerste griepgolf de eerste klassen al naar huis gestuurd worden. Dat moeten en kunnen we voorkomen.”

Zie bijlage voor de actienotitie ‘van lerarentekort en werkdruk naar onderwijskwaliteit en werkplezier’.

Over EDventure:
EDventure is ruim 40 jaar dé branchevereniging van adviesbureaus voor onderwijs en jeugdhulp in Nederland (sinds 1972). Zij behartigt de belangen van adviesbureaus voor onderwijs en jeugdhulp die werken binnen het primair, voortgezet en beroepsonderwijs op het snijvlak met (jeugd)zorg. De leden zijn actief op pedagogisch, didactisch, vakinhoudelijk, psychologisch, schoolorganisatorisch en veranderingskundig terrein. Het optimaliseren van onderwijskansen voor kinderen, het leveren van hoge kwaliteit en het uitwisselen van best practises staan hoog op de agenda. Schoolbesturen, gemeenten, bedrijven, ouders en kinderdagverblijven behoren tot de vele opdrachtgevers.

In 2019 zijn 16 adviesbureaus voor onderwijs en jeugdhulp aangesloten bij EDventure, variërend van grote, middelgrote tot kleine sociale ondernemingen. Met in totaal zo’n 2.000 adviseurs is er sprake van een landelijk dekkend netwerk en vertegenwoordigt de brancheorganisatie circa 77 procent van de markt. EDventure is daarmee toonaangevend en leidend in de onderwijsadviessector. www.edventure.nu.