Periodeonderwijs opzetten (6-9-2018)

Op 19 september start de cursus Periodeonderwijs ontwerpen.BVS-schooladvies heeft zich voorgenomen de kracht van het periodeonderwijs de komende jaren in het licht te zetten vanuit de rotsvaste overtuiging dat vrijeschoolonderwijs in het algemeen en periodeonderwijs in het bijzonder vaardigheden en vermogens kunnen ontwikkelen die mensen helpen om hun individuele pad in het leven gestalte te geven. Tijdens deze studiemiddagen gaan we uit van de drie bekende uitspraken van het vrijeschoolonderwijs:
- Leerstof is ontwikkelingsstof
- Worden wie je bent
- Onderwijs vanuit hoofd, hart en handen.

Lees verder...

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Paul van Meurs E p.v.meurs@bvs-schooladvies.nl en M (06) 13 54 29 06