Verslag conferentie 5 april 2019 (13 mei 2019)

De conferentie rond het thema verbeeldingskracht op 5 april jl. was een groot succes: 96% van de aanwezigen was tevreden tot zeer tevreden. Hier een impressie van de dag.

De zon scheen uitbundig op Vrije School Michael in Bussum op vrijdag 5 april jl. Binnen deed de zon haar werk: de school straalde. Het team van medewerkers van de school, medewerkers van BVS en het cateringbedrijf waren druk bezig de voorbereidingen te treffen voor onze conferentie met als thema Verbeeldingskracht! Een voorwaarde om vrij en zelfstandig te kunnen denken. 

Na een korte opening kwamen de deelnemers onmiddellijk in beweging o.l.v. euritmist Jiri Brummans. Met een opbouw naar steeds ingewikkelder oefeningen met klappen en stampen waren de geesten rijp voor de duo-lezing van Mark Mieras en Annechien Wijnbergh. Zij leefden voor wat het thema was; zij vertelden binnen enkele kaders hun verhaal, boden veel ruimte aan reacties in het moment en vertelden ter plekke een verhaal rond een aantal woorden vanuit de zaal. Zo werden de deelnemers meegenomen in de ervaring van de flow die ontstaat als je verbeeldingskracht gebruikt. Er ontstond een spannende, vrolijke stemming en veel mensen herkenden de moed die nodig is om een drempel over te gaan om die eigen verbeeldingskracht te gebruiken. 

Direct na de lezing waren er twee korte ateliers waar alle deelnemers werden meegenomen in opdrachten die workshopleiders hadden bedacht. De smaakvolle lunch die door velen buiten werd genuttigd, werd opgevolgd door een ronde workshops. Tenslotte sloot cabaretière Dorine Wiersma de dag vrolijk af. 

De evaluatie van de conferentie (inmiddels 68 reacties) liet zien dat 60% van de deelnemers aan de conferentie zeer tevreden was, 36% tevreden en 4% ontevreden waren over deze dag. Met alle opmerkingen uit deze evaluatie gaan we weer aan de gang om de conferentie van volgend jaar op 20 maart 2020 (save the date!!) vorm te geven.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Hans Passenier: E h.passenier@bvs-schooladvies.nl of M (06) 52 00 39 75.