Voortgezet vrijeschool Vlissingen uitgelicht (25-5-2020)

Ilona Vervloet is teamleider van de vrijeschoolafdeling binnen CSW Bestevaêr te Vlissingen. Dit jaar heeft de afdeling 93 leerlingen en is tot en met de negende klas in opbouw. Ilona geeft een inkijkje in haar school in deze moeilijke tijd, maar ook hoe ze het samenzijn vanaf 2 juni vorm geeft met haar team.

Leerkrachten hebben de afgelopen periode de leerlingen zo goed mogelijk online bediend. Dat neemt niet weg dat leerlingen op zichzelf zijn teruggeworpen. Maar leerlingen hebben tijdens deze periode ándere vaardigheden geleerd.  Ze moesten ineens leren omgaan met onzekerheid en met een onbekend speelveld, waarin cognitieve vaardigheden een meer ondergeschikte invloed bleken te hebben. Het sociale element, de groepsvorming, het van elkaar leren, elkaar ontmoeten, álles viel weg en niets was meer zoals vóór de Coronatijd.

In deze periode raakte een essentieel deel van het vrijeschoolonderwijs buiten beeld, n.l. contact, vorming, ontmoeting en leren van elkaar (subjectificatie en socialisatie). Nu we leerlingen weer op school kunnen ontvangen willen we dit moment van weer samen komen per klas markeren. Dat doen we in de vorm van de ‘Cultuur-schuur’.

Wij hebben een paardenboerderij gevonden met een grote schuur waar we gedurende een week de dag beginnen met een creatieve, sociaal verbindende opmaat. Leerlingen kunnen elkaar weer in levende lijve ontmoeten tijdens de workshops die wij organiseren die zowel buiten als binnen plaatsvinden. Leerlingen kunnen zo hunervaringen delen, uitdrukking geven aan hun kleine en grote ervaringen, aan beklemmende belevenissen en nieuwe ontdekkingen, aan vragen over de nieuwe toekomst, en deelnemen aan 2 activiteiten naar keuze. Van filosoferen tot fotografie, van bewegingstheater tot paardrijden, van creatief schrijven tot volksdansen. Uiteraard houden we rekening met de richtlijnen van het RIVM, wat nog een hele uitdaging is voor de organisatie van deze 'Cultuur-schuur'. 

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Elard Pijnaken E e.pijnaken@bvs-schooladvies.nl M (06) 16 77 87 93.