Webinar - Internationaal vrijeschoolonderwijs (23-11-2020)

Op 26 november 2020 van 8.30-12.30 uur organiseert BVS-schooladvies samen met IMO en de Federatie Steinerscholen Vlaanderen een webinar over internationaal vrijeschoolonderwijs, dat een vervolg is op de online conferentie van 30 september jl.

In dit webinar verdiepen we de thema's horizontaal organiseren, horizontaal leiderschap en de ontwikkeling van het vrijeschoolonderwijs. We onderzoeken met elkaar hoe de impuls zich in diverse landen heeft ontwikkeld door nu Brazilië onder de aandacht te brengen.

IMO-adviseur Hermanus Meijerink vertelt over de Braziliaanse vrijescholen en welke vraagstukken hij en zijn collega's daar tegenkomen. Hoe zou dat onderwijs zich de komende tijd kunnen ontwikkelen? Interessant in de conferentie van 30 september jl. was het perspectief vanuit de verschillende landen. In Finland is het vrijeschoolonderwijs een onderdeel van het landelijk onderwijsveld en is de schoolleiderstraining bijvoorbeeld erkend. In Israël viel op dat er zelfs steden zijn waarin het bestuur van de stad vraagt om vrijeschoolonderwijs.

We hebben van deze conferentie een korte video impressie (2.45 min.) gemaakt (onder artikel. Lees meer over deze conferentie in de nieuwsbrief van IMO, BVS-schooladvies en de Federatie Steinerscholen Vlaanderen.

Geef je hier op of neem voor vragen contact op met Hans Passenier E h.passenier@bvs-schooladvies.nl M (06) 52 00 39 75