Nieuws

 • Op 15 september as. start de opleiding voor vrijeschool bovenbouw leerkrachten weer. Van deze tweejarige opleiding zijn de leerinhoud en didactische werkvormen  geïnspireerd door de antroposofische visie op mens en samenleving.

 • Op 7 september starten de cursussen Een rekenrijkere klas module 1 en Een rekenrijkere klas module 2.

 • Verantwoordelijkheid en eigenaarschap; subassertief en assertief reageren; verschil tussen inhoud en proces; erkennen en herkennen; goed en fout; invullen en checken.

 • Speciaal voor pedagogisch medewerkers in de BSO en kinderopvang ontwikkeld, een bijeenkomst waar de sociale opvoeding van kinderen centraal staat,  geïnspireerd op de achtergronden de Regenboogtraining.

 • Door Saskia Snikkers. Naast mijn werk als schoolpsycholoog bij BVS-schooladvies, heb ik de afgelopen jaren ook als onderzoeker van het Lectoraat Waarde(n) van Vrijeschoolonderwijs van Hogeschool Leiden onderzoek gedaan naar de begeleiding van hoogbegaafde leerlingen op de vrijeschool.

 • In het tijdschrift Didactief verscheen een artikel over het onderzoek Schrijven in peerrespons, waar onze adviseur Annechien Wijnbergh aan meewerkte:

 • Vandaag publiceert de Vereniging van vrijescholen voor de allereerste keer de Staat van het Vrijeschoolonderwijs. Afgelopen woensdag werden de eerste exemplaren door voorzitter Rian van Dam overhandigd aan Lisa Westerveld (GroenLinks), Michel Rog (CDA) en Roelof Bisschop (SGP).

 • Elard Pijnaken is bijna 20 jaar werkzaam in het voortgezet vrijeschoolonderwijs, met uitstapjes als schoolleider in het primaire vrijeschoolonderwijs en docent op de Hogeschool Rotterdam. Aanvankelijk was hij dramadocent en docent in de middenbouw.

 • Per 25 mei as. is de nieuwe wet Algemene Verordening Gegevensbescherming van kracht. BVS is nu meer dan een jaar bezig om zich hierop voor te bereiden. Samen met de andere leden van EDventure hebben we ons gebogen over de AVG-wet en juridisch ons privacybeleid voorbereid.

 • De opleiding voor bovenbouwleraren die gestart is in 2016, werd afgelopen zaterdag 20 april afgesloten op de Warmonderhof te Dronten.

  Voor een impressie: volg deze link